Watersportcentrum oost en west

Locatie

 • Hoort bij het Rivierpark
 • Onder de verlengde Waalbrug en op het Stadseiland Veur Lent en de Stelt
 • De grens aan de zuidkant is de oude Dijk, aan de noordkant de nevengeul
 • Op korte afstand staan woningen op het eiland
 • Geschikt voor (water)sportevenementen en andere kleine evenementen

Kenmerken

 • 2.3415,09 m2
 • Maximaal 3.500 bezoekers: aan de westkant 1.500 en aan de oostkant 2.000 bezoekers
 • Elke 4 weken moet er tenminste 1 week zonder evenementen zijn
 • Ondergrond: gedeeltelijk verhard, stortsteen, zetsteen (talud onder de brug) gras en zandige oevers
 • Openbaar half verhard voetpad op 10NAP
 • Geen riool-, water- en stroomaansluitingen
 • Geen ICT / Glasvezelkabel

Geluid

 • Maximaal 360 geluidspunten per jaar (zie overheid.nl)
 • Eindtijd uiterlijk 22:00 uur van maandag tot en met zondag
 • Danceconcerten mogen niet
 • Tijdens de Vierdaagsefeesten gelden andere regels vanwege de omvang van het evenement

Bereikbaarheid

Voor deze locatie moet u meestal een verkeersplan maken. Het Bastion is bereikbaar voor bevoorradingsverkeer.

Openbaar vervoer

Zowel per trein als bus goed bereikbaar. Het adres is Oudedijk. Vanaf station Nijmegen Lent 20 minuten lopen naar locatie. Dichtsbijzijnde bushalte aan de Prins Mauritssingel bij de Parmasingel.

Fiets

Goed bereikbaar. Vanuit Nijmegen is het Bastion het beste bereikbaar via de Waalbrug- Parmasingel - Lentloper.
Vanuit Lent 2 routes:

 1. Via de Bemmelsedijk via de drempel naar het Bastion.
 2. Via de Lentse Warande en brug de Lentloper

Auto

 • Niet goed bereikbaar, weinig parkeerplaatsen bij locatie
 • Op het eiland Veur-Lent is parkeren verboden
 • U moet voorkomen dat auto’s in de woonwijken parkeren. Bijvoorbeeld door een pendeldienst vanaf de parkeerplaatsen naar het eiland. Dit geeft u door aan de bezoekers
 • Bezoekers kunnen parkeren op Park+Ride Ressen (Keizer Augustusplein 3, 300 parkeerplaatsen), en vanaf daar per Hoogwaardig Openbaar Vervoerbus reizen. Deze bus rijdt vaak. Uitstaphalte is Lent, Veur-Lent

Pont / watertaxi

Een watertaxi of een pont kan de parkeerdruk op de omgeving verminderen. Voor het aanleggen van een ponton voor een pontverbinding maakt u een ‘melding rijkswaterstaatswerk gebruiken’ bij Rijkswaterstaat. Daarnaast vraagt u een ontheffing aan op grond van het Rijnvaart politie regelement (Rpr).

Voor het op en neer varen tussen de Waalkade en het eiland is geen toestemming nodig.

Toegankelijkheid

U moet voor voldoende parkeerplekken voor invaliden zorgen. Zie voor tips voor het toegankelijker maken van het terrein de site Toegankelijk Nijmegen.

Veiligheid

 • Zorg voor vluchtroutes en (nood)uitgangen in meerdere richtingen, verspreid over het terrein
 • Zorg ook voor (nood)uitgangen bij podia waar dat nodig is
 • In principe moet het terrein langs 2 routes bereikbaar zijn en moet het terrein aan 2 kanten vrij zijn
 • Zorg ervoor dat brandkranen vrij en bereikbaar zijn voor de brandweer

Complete voorwaarden

Alle informatie voor deze locatie vindt u op overheid.nl (pdf, pagina 1).

Kaarten om te downloaden

Dit zijn werkbestanden voor de evenementenorganisatoren.