Factuur indienen

Wilt u de gemeente Nijmegen een factuur sturen? Een digitale factuur verwerkt de gemeente het snelst.
Stuur elke factuur die u heeft apart op.

Vermeld op een factuur altijd uw naam, volledige adres, KVK nummer en BTW nummer. Daarnaast ons volledige adres, het VPL nummer dat u van ons hebt ontvangen of uw contactpersoon. Facturen moeten altijd gericht zijn aan gemeente Nijmegen, anders kunnen ze niet in behandeling genomen worden. Op de site van de belastingdienst staan alle factuureisen uitgebreid omschreven.


De gemeente verwerkt een digitale factuur het snelst. Bovendien zijn de kosten voor het verwerken van een digitaal bestand lager en is het milieuvriendelijker.

  • Digitaal
    Mail elke factuur als een apart bestand naar inkoopfacturen@nijmegen.nl. Lever uw bestand aan in het format PDF of XML (volgens standaard UBL2. of HR-XML)
  • Per post
    Gemeente Nijmegen
    Postbus 571
    6500 AN Nijmegen