Gebruik gemeentewapen en logo

U vraagt toestemming voor gebruik van het gemeentewapen van de stad Nijmegen of het organisatielogo van de gemeente Nijmegen. Mail naar communicatiewinkel@nijmegen.nl

Gemeentewapen

De stad Nijmegen heeft van oudsher een officieel gemeentewapen (of: stadswapen), dat documenten van de stad een officieel karakter verleende. Het betreft een getekend wapen met adelaars en een wapenschild. Dit wapen mag alleen met toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen gebruikt worden.

In de praktijk wordt het zeer zelden gebruikt door de gemeente zelf. Het college geeft ook zelden toestemming aan derden. Het hoofd van bureau Communicatie mag namens het college beslissen op de aanvraag. Is er sprake van plaatsaanduiding op voorwerpen waarin handel wordt gedreven (zoals souvenirs) of waarmee reclame wordt gemaakt? Dan kan het hoofd van bureau Communicatie het gebruik toestaan als:

  1. er een duidelijke band is tussen de aanvrager en/of zijn product en de gemeente Nijmegen
  2. het de stad Nijmegen positief onder de aandacht brengt
  3. niet de indruk wordt gewekt dat de productie/handel onder verantwoordelijkheid van de gemeente gebeurt

Gemeentelogo

Het organisatielogo van de gemeente Nijmegen bestaat sinds eind 2017 uit een gestileerde adelaar en het woord Nijmegen. De adelaar is gebaseerd op het gemeentewapen.Het woord Nijmegen is uitgevoerd in cursieve letter Oranda BT, uitgevoerd in rood (PMS-kleur 201). Dit logo maakt deel uit van de organisatiehuisstijl van de gemeente Nijmegen. Externe partijen of organisaties mogen het gemeentelogo alleen met toestemming van de gemeente gebruiken. Dat mag om aan te geven dat de gemeente subsidie geeft, samenwerkingspartner of opdrachtgever is.