Buurtmoestuin aanleggen

U wilt een buurtmoestuin aanleggen. Mail uw wijkregisseur.

Wijkregisseurs

Wat u moet weten

U bespreekt uw plan met de wijkregisseur. De wijkregisseur beoordeelt of de door u voorgestelde locatie geschikt is. Dit hangt onder andere af van:

  • Of de moestuin past in het omgevingsplan
  • Of er kabels en leidingen in de grond liggen

De gemeente legt de afspraken over het toegestane gebruik van de grond samen met u vast. Na goedkeuring van uw plan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van de buurt(moes)tuin.

Plan voor uw moestuin

In uw plan neemt u de volgende gegevens op:

  • Naam en adres van de aanvrager en van tenminste één of meer mede-initiatiefnemers
  • De locatie
  • Toestemming van de eigenaar van de locatie
  • Ontwerp met plattegrond van de toekomstige buurtmoestuin inclusief weergave van de beplanting
  • Omschrijving beheer- en onderhoud: wat moet er gebeuren en wie doet wat?
  • Financiering: wie betaalt de kosten?
  • Hoe u draagvlak wilt krijgen en behouden in de buurt