Bomenplan

Er komen ieder jaar 1.000 nieuwe bomen in Nijmegen. Bomen zorgen voor schaduw bij hitte, ze houden water vast bij regen en ze maken de stad groener. Er zijn plaatsen gezocht waar deze nieuwe bomen kunnen komen te staan. Op de bomenkaart ziet u deze plekken.

Bomenkaart

Bomenkaart

Het staat nog niet vast waar de bomen komen, de kaart laat zien waar het mogelijk is

Wat u moet weten

In 2023 komen er nieuwe bomen in de wijken De Biezen, Wolfskuil, Hees, Heseveld, Neerbosch-Oost, Nije Veld, het haven- en industriegebied, Brakkenstein, Goffert, Grootstal, Hatert, Hatertse Hei, Hazenkamp, Heijendaal en St. Anna. In deze lijst vindt u de straten waar het om gaat. Er is gekeken naar plaatsen waar het mogelijk is om bomen te planten.  Bij dat zoeken naar mogelijke plekken voor de nieuwe bomen is rekening gehouden met of er ondergronds kabels of leidingen in de weg liggen en er is gekeken naar zonnepanelen op woningen, zodat de bomen geen zonlicht tegenhouden. 

Er zijn op sommige plekken al nieuwe bomen geplant. Op de kaart ziet u waar er nog meer bomen kunnen komen. Deze bomen worden later geplant, omdat er meer onderzoek nodig is naar bijvoorbeeld mogelijke archeologische dingen in de grond of de bomen worden pas geplant als er werkzaamheden zijn uitgevoerd die al gepland waren in de straat.

Meepraten over de bomen?

Dat kan. In de kaart kunt u zien wat wij goede locaties vinden voor de nieuwe bomen. Maar als u een ander idee heeft over de plaats of over het soort boom dan kunt u ons  een e-mail sturen. We komen dan zo snel mogelijk bij u terug om uw idee te bespreken.

Welke bomen?

Het gaat om ongeveer 150 verschillende bomen. Veel verschillende soorten bomen zijn goed voor de natuur en zorgen ervoor dat boomziektes of plagen, zoals de eikenprocessierups, zich niet zo snel verspreiden. Per plek wordt gekeken welke boomsoort er past. Bijvoorbeeld smalle bomen in smalle straten en grote bomen in parken. 

Waar precies welke boom komt is eind april bekend en dan ook op de kaart te zien.

Onderhoud van de bomen

De gemeente doet het onderhoud aan de bomen. De eerste jaren na het planten hebben de bomen nog veel zorg nodig en worden de bomen goed in de gaten gehouden door onze toezichthouders. Als de bomen sterk genoeg zijn kan de grond rondom de boom, de boomspiegel, door u beplant worden als u dat wilt. U kunt hiervoor een boomspiegel aanvragen.

Kappen van oude of zieke bomen

Als bomen niet gezond meer zijn of ze zorgen voor een onveilige situatie dan moeten ze soms gekapt worden. Er wordt altijd geprobeerd zo snel mogelijk de gekapte boom te vervangen.