Bijstandsfraude melden

Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Houdt iemand zich niet aan de regels dan is dat fraude. Iedereen kan fraude (anoniem) melden.

Melden

Wat u moet weten

Fraude is als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te krijgen of te houden. Zorgfraude kunt u melden bij Regionaal Meldpunt Zorg

Voorbeelden:

  • niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
  • verzwijgen van vermogen (ook vermogen in het buitenland)
  • inschrijven op een adres maar daar niet wonen
  • samenwonen en dit niet doorgeven

Andere mogelijkheden om een melding te maken

  • 14 024 bellen (dit kan anoniem)
  • Langskomen bij de Stadswinkel. Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Vanzelfsprekend behandelt de gemeente Nijmegen alle informatie die u aanlevert vertrouwelijk.

Melding en dan? 

De sociaal rechercheurs onderzoeken uw melding nauwkeurig. Zij hebben verschillende mogelijkheden hiervoor, variërend van het checken van databanken, het bekijken van de situatie ter plaatse en gesprekken met betrokkenen.

U ontvangt geen bericht over de uitkomst van het onderzoek vanwege privacyregels.