Mijn Nijmegen

Bekijk uw gegevens, meldingen, aanvragen en/of uitkeringsgegevens op uw persoonlijke gemeentepagina.

Bekijken met DigiD

In Mijn Nijmegen vindt u: 

 • Uw persoonsgegevens
 • Uw uitkeringsgegevens:
  • datum waarop statusbrief is verstuurd en ontvangen
  • hoogte van de uitkering
  • uitbetaald bedrag aan u, uw partner of aan derden
  • rekeningnummer van u en eventueel van uw partner
  • informatie over eventuele blokkering van de uitkering (datum en reden)