Mijn Nijmegen

Bekijk uw gegevens, meldingen, aanvragen of uitkeringsgegevens op uw persoonlijke gemeentepagina.

Bekijken

Bekijken via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

In Mijn Nijmegen vindt u: 

 • Uw persoonsgegevens
 • Gegevens over uw uitkering:
  • Datum waarop statusformulier is verstuurd en ontvangen
  • Hoogte van de uitkering
  • Betaald bedrag aan u, uw partner of aan derden
  • Rekeningnummer van u en eventueel van uw partner
  • Informatie over eventuele blokkering van de uitkering (datum en reden)