Inkoop en aanbesteding

De gemeente koopt goederen en diensten in op maatschappelijk verantwoorde manier en ook duurzaam. Dat is vastgelegd in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Nijmegen 2019 (pdf, 686 KB) en het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het gaat dan om zaken die voor onze organisatie nodig zijn. Maar ook diensten voor inwoners of werkzaamheden in de openbare ruimte, bijvoorbeeld wegonderhoud. Als gemeente hebben we een voorbeeldrol op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen dat ook stimuleren bij onze ondernemers. Ook vernieuwing/innovatie heeft onze aandacht. Ons inkoopbeleid legt de regels en afspraken vast, waar we ons aan moeten houden.

De belangrijkste daarvan zijn:

  1. We willen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dat betekent dat we bij de inkoop van producten, diensten en werkzaamheden de effecten op mensen, op de planeet en het milieu, en ook op winst en welvaart meenemen. De gemeente heeft in december 2016 een Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (pdf, 874 KB) ondertekend en een actieplan (pdf, 889 KB) daarvoor vastgesteld
  2. Waar dat kan kopen we in bij lokale en/of regionale ondernemers. Daarmee dragen we concreet bij aan de werkgelegenheid in onze stad en regio

Hoe werkt het?

De opdrachten die we verlenen moeten we vanaf bepaalde normbedragen aanbesteden, zoals dat heet. Die normbedragen staan ook in ons inkoopbeleid. We moeten ons ook houden aan de Aanbestedingswet. Opdrachten besteden we enkelvoudig of meervoudig onderhands aan, als het om bedragen tot een bepaalde norm gaat. Dat betekent met één ondernemer of met meer, die allemaal offerte mogen uitbrengen. Afhankelijk van de grootte van het te besteden bedrag kan het ook zijn dat we in heel Nederland of zelfs Europa ondernemers de gelegenheid moeten geven om mee te doen aan de aanbesteding.

Inkoopvoorwaarden

Klachten

Klacht indienen (pdf, 166 KB)