Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

Kent u iemand die zichzelf in gevaar heeft gebracht om iemand anders te redden? Dan komt deze persoon misschien in aanmerking voor deze heldenonderscheiding. Draag hem of haar voor.

Regelen

Regelen

Let op: aan het einde van het 'Voorstelformulier' moet u een e-mailadres invullen van de gemeente. Dit moet zijn: onderscheidingen@nijmegen.nl

Wat u moet weten

  • Deze heldenonderscheiding is de oudste en belangrijkste Nederlandse Koninklijke onderscheiding voor dappere daden die zijn verricht buiten een strijd
  • Deze onderscheiding wordt verleend aan personen die een 'menslievende daad hebben verricht door moed en met gevaar voor eigen leven’
  • Het Kapittel voor de Civiele Orden adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties direct over het voorstel
  • Er bestaat een bronzen, zilveren en gouden uitvoering

Vragen

Heeft u vragen of u iemand voor deze onderscheiding kunt voordragen? Bel dan 14 024 of mail naar onderscheidingen@nijmegen.nl

Meer informatie over deze onderscheiding vindt u op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden