Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

Kent u iemand die zichzelf in gevaar heeft gebracht om iemand anders te redden? Dan komt deze persoon misschien in aanmerking voor deze heldenonderscheiding. Draag hem of haar voor.

Regelen

Let op: aan het einde van het 'Voorstelformulier' moet u een e-mailadres invullen van de gemeente. Dit moet zijn: onderscheidingen@nijmegen.nl

Wat u moet weten

  • Deze heldenonderscheiding is de oudste en belangrijkste Nederlandse Koninklijke onderscheiding voor dappere daden die zijn verricht buiten een strijd
  • Deze onderscheiding wordt verleend aan personen die een 'menslievende daad hebben verricht door moed en met gevaar voor eigen leven’
  • Het Kapittel voor de Civiele Orden adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties direct over het voorstel
  • Er bestaat een bronzen, zilveren en gouden uitvoering

Vragen

Heeft u vragen of u iemand voor deze onderscheiding kunt voordragen? Bel dan 14 024 of mail naar onderscheidingen@nijmegen.nl

Meer informatie over deze onderscheiding vindt u op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden