Zilveren Waalbrugspeld aanvragen

De Zilveren Waalbrugspeld is een onderscheiding voor mensen die zich minimaal 10 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Nijmeegse samenleving. Meld een kandidaat aan voor de Zilveren Waalbrugspeld.

Aanvragen

Wat u moet weten

  • Degene die u voordraagt zet zich op bijzondere wijze in voor de Nijmeegse samenleving. Bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een sportclub of als bestuurslid van een vereniging. Het kan gaan om verschillende activiteiten bij verschillende organisaties, verenigingen of clubs
  • Hij/zij heeft dat gedaan tot minstens 1 jaar voor de datum waarop de uitreiking plaatsvindt
  • Minimaal 2 personen ondersteunen uw aanvraag
  • Voordragen van een kandidaat kan het hele jaar. Doe dit uiterlijk 8 weken voor de datum van uitreiking van de speld
  • De burgemeester reikt de Zilveren Waalbrugspeld uit

Benieuwd wie al eerder een Zilveren Waalbrugspeld heeft ontvangen? Kijk op de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Meesturen

Getekende brief (met handtekening), van elk persoon die uw aanvraag ondersteunt. 
Let op: Om de aanvraag te kunnen indienen, heeft u de adresgegevens nodig van degene voor wie u de aanvraag doet en moet u weten of deze persoon al eerder een onderscheiding heeft ontvangen.

Vragen

Heeft u vragen? Bel 14 024 met bureau Communicatie.