Invoering betaald parkeren aanvragen

Staan er in uw straat of wijk vaak veel geparkeerde auto's? En kunt u hierdoor zelf de auto moeilijk kwijt? Betaald parkeren kan dit oplossen. Meld de parkeeroverlast en vraag hierbij om betaald parkeren in uw wijk. Melden kan via het online formulier. Of gebruik de Meld & Herstelapp.

Let op!
Als gemeente kunnen we pas betaald parkeren invoeren, als de meeste bewoners van een buurt dit ook echt willen. De eerste stap ligt dus bij de bewoners. Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als een meerderheid in uw buurt dat ook wil én het op meerdere momenten ook daadwerkelijk druk in de wijk is.

Melden via formulier

Of gebruik de Meld & Herstel-app:

Zo werkt het

  1. In het formulier of de app kiest u voor 'Parkeeroverlast'. In de omschrijving geeft u aan dat u betaald parkeren wilt in uw wijk
  2. U geeft het adres aan waarop u woont
  3. U geeft uw naam door en uw e-mailadres of telefoonnummer. Vul uw e-mailadres in als u op de hoogte wilt blijven. Let op: bij het aanvragen voor invoering van betaald parkeren kunt u geen anonieme melding maken
  4. Als binnen 1 jaar op meer dan 50% van de adressen in uw parkeergebied een melding is gemaakt, starten we een parkeerdrukonderzoek. Bekijk de kaart voor het onderzoeksgebied: vink de kaartlaag aan 'onderzoeksgebied parkeerdruk'. U krijgt bericht van de start van het onderzoek als u uw mailadres heeft ingevuld.
  5. We onderzoeken de parkeerdruk in het gebied op verschillende momenten. Zo krijgen we een betrouwbaar beeld. Na het onderzoek komt er betaald parkeren in uw wijk als deze punten gelden:
  • De parkeerdruk in het gebied is inderdaad hoog: meer dan 80 % van de parkeerplaatsen is op verschillende momenten bezet
  • Minimaal 5% van de parkeeroverlast komt door automobilisten van buiten de wijk. Dit meten we met een kentekenonderzoek 

Uitbreiding betaald parkeren

Het kan ook zijn dat men in uw wijk overdag al betaald moet parkeren, maar dat u 's avonds overlast heeft. Maak dan ook een melding 'Parkeeroverlast'. Zet in de omschrijving dat u in uw wijk een uitbreiding wilt van de betaald parkeertijden voor betaald parkeren. Verder gelden dezelfde spelregels als voor een 1e aanvraag voor betaald parkeren. We onderzoeken de parkeerdruk zodra op meer dan 50% van de adressen in uw  parkeergebied een melding is gemaakt van overlast.

Waarom werkt het op deze manier?

De gemeenteraad heeft dit beleid afgesproken in de nieuwe parkeernota voor 2020-2030.
In de spelregels voor de invoering betaald parkeren staat precies beschreven wat is afgesproken.