Parkeervergunning hulpverleners

Met een hulpverlenersparkeervergunning parkeert u gratis op betaalde parkeerplaatsen en vergunninghoudersplaatsen.

Aanvragen

Wat u moet weten

  • De hulpverlenersvergunning is alléén bedoeld om spoedhulp te kunnen bieden
  • U bent huisarts of verloskundige
  • U bent ingeschreven in het BIG register

Meesturen

  • Kopie kentekenbewijs
  • Kopie inschrijving BIG register

Kosten

€ 129,10 per jaar