Toestemming parkeren, laden, lossen

U heeft toestemming (ontheffing) nodig als u wil parkeren of laden of lossen op plaatsen waar het eigenlijk niet mag. Bijvoorbeeld op een vergunningshoudersplaats.

Aanvragen

Wat u moet weten

  • U moet de toestemming minimaal 5 werkdagen voordat u hem nodig heeft aanvragen
  • U kunt toestemming krijgen voor:
    • Laden en lossen op een plaats waar dit niet mag, bijvoorbeeld op de stoep
    • Parkeren op plaatsen waar dit niet mag, bijvoorbeeld op de stoep of op een vergunningshoudersplaats

Kosten

Per kenteken op vergunninghoudersplaats 

Tijd Prijs
1 dag (24 uur)€ 11,65
Langer dan 1 dag - maximaal 3 maanden€ 62,75
Langer dan 3 maanden - maximaal 6 maanden€ 126,50
Langer dan 6 maanden - maximaal 1 jaar € 253,-

Per kenteken géén vergunninghoudersplaats (bijvoorbeeld op de stoep of parkeerverbod)

Tijd Prijs
1 dag (24 uur)€10,80
Langer dan 1 dag - maximaal 3 maanden€ 58,10
Langer dan 3 maanden - maximaal 6 maanden€ 117,15
Langer dan 6 maanden - maximaal 1 jaar € 234,25

Per kenteken marktterrein Kelfkensbos 

Tijd Prijs
1-2 dagen per week (max 1 jaar geldig)€ 124,60