Bijstandsuitkering

U heeft te weinig inkomen om van te leven, vraag een bijstandsuitkering aan. U moet zich eerst aanmelden als werkzoekende op werk.nl. Daarna kunt u online de uitkering aanvragen.

Aanmelden via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

 • De afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken. Is deze periode te lang voor u en komt u hierdoor in financiële problemen? Bel dan 14 024
 • Statusformulier kwijt of niet ontvangen? Controleer de verzenddatum en vraag eventueel een kopie aan
 • U moet elke maand een statusformulier sturen naar de gemeente als u een bijstandsuitkering heeft. Dit is nodig om te bepalen of u nog een uitkering krijgt en welk bedrag. U geeft in het formulier aan of er wijzigingen in uw leef- of werksituatie zijn. De gemeente controleert deze gegevens en mag hiervoor navraag doen bij andere instanties
 • Als u vrijwilligerswerk wilt u doen, moet u hiervoor toestemming vragen. Gebruik daarvoor het statusformulier
 • U ontvangt elk jaar automatisch halverwege februari een jaaropgave
 • Lees meer over recht op bijstand, uw plichten en de voorwaarden op de site van de Rijksoverheid

Datums storting uitkering 

Maand Betaaldatum
JanuariDinsdag 23 januari 2024
FebruariMaandag 26 februari 2024
MaartMaandag 25 maart 2024
April Donderdag 25 april 2024
MeiDonderdag 23 mei 2024
Juni Dinsdag 25 juni 2024
Juli Donderdag 25 juli 2024
Augustus Maandag 26 augustus 2024
September Woensdag 25 september 2024
Oktober Donderdag 24 oktober 2024
NovemberMaandag 25 november 2024
December Donderdag 19 december 2024

Uitkeringsbedragen en vakantiegeld 

 • Bekijk de uitkeringsbedragen per 1 januari 2024. De bijstandsuitkering valt onder de Participatiewet
 • Rond 23 mei wordt het vakantiegeld overgemaakt, het vakantiegeld is 5% van de maandelijkse uitkering
 • Is uw vakantiegeld niet uitbetaald, dan ligt er waarschijnlijk beslag op uw uitkering of er is sprake van een vordering

Vakantie of verblijf in het buitenland

 • U mag met behoud van uitkering maximaal 4 weken per jaar (= totaal 28 dagen) naar het buitenland
 • Bent u per kalenderjaar méér dan 28 dagen in het buitenland, dan ontvangt u over die dagen geen uitkering
 • U moet uw verblijf in het buitenland vooraf melden. Meld dit via uw statusformulier of mail naar uitkering@nijmegen.nl. Lever daarbij bewijsstukken, zoals vliegtickets of paspoortgegevens