Bijstandsuitkering

U heeft te weinig inkomen om van te leven, vraag een bijstandsuitkering aan. U moet zich eerst aanmelden als werkzoekende op werk.nl. Daarna kunt u online de uitkering aanvragen.

Aanvragen

via DigiD Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Bent u jonger dan 27 jaar? Maak dan een afspraak bij het WerkBedrijf (werkbedrijfrvn.nl)

 • De afhandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 8 weken. Is deze periode te lang voor u en komt u hierdoor in financiële problemen? Bel dan 14 024
 • Bent u jonger dan 27 jaar? Maak dan een afspraak bij het WerkBedrijf
 • Statusformulier kwijt of niet ontvangen? Controleer de verzenddatum en vraag eventueel een kopie aan
 • U moet elke maand een statusformulier sturen naar de gemeente als u een bijstandsuitkering heeft. Dit is nodig om te bepalen of u nog een uitkering krijgt en welk bedrag. U geeft in het formulier aan of er wijzigingen in uw leef- of werksituatie zijn. De gemeente controleert deze gegevens en mag hiervoor navraag doen bij andere instanties
 • Als u vrijwilligerswerk wilt u doen, moet u hiervoor toestemming vragen. Gebruik daarvoor het statusformulier
 • U ontvangt elk jaar automatisch halverwege februari een jaaropgave
 • Lees meer over recht op bijstand, uw plichten en de voorwaarden op de site van de Rijksoverheid
Betaaldata 2021 bijstandsuitkering
MaandBetaaldatum
Januarivrijdag 22 jan
Februaridinsdag 23 feb
Maartdinsdag 23 mrt
Aprilvrijdag 23 apr
Meivrijdag 21 mei
Juniwoensdag 23 jun
Julidonderdag 22 jul
Augustusvrijdag 20 aug
Septemberdonderdag 23 sept
Oktobervrijdag 22 okt
Novembervrijdag 19 nov
Decembervrijdag 17 dec
 • Bekijk de uitkeringsbedragen per 1 januari 2021. De bijstandsuitkering valt onder de Participatiewet
 • In de maand mei ontvangt u vakantiegeld, het vakantiegeld is 5% van de maandelijkse uitkering
 • Is uw vakantiegeld niet uitbetaald, dan ligt er waarschijnlijk beslag op uw uitkering of er is sprake van een fraudevordering
 • U mag met behoud van uitkering maximaal 4 weken per jaar (= totaal 28 dagen) naar het buitenland
 • Bent u per kalenderjaar méér dan 28 dagen in het buitenland, dan ontvangt u over die dagen geen uitkering
 • U moet uw verblijf in het buitenland vooraf melden. Meld dit via uw statusformulier of mail naar uitkering@nijmegen.nl. Lever daarbij bewijsstukken, zoals vliegtickets of paspoortgegevens

Aanvragen werk- en of reiskostenvergoeding.