Bijstandsuitkering

U heeft te weinig inkomen om van te leven, vraag een bijstandsuitkering aan. U moet zich eerst aanmelden als werkzoekende op werk.nl. Daarna kunt u online de uitkering aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Bent u jonger dan 27 jaar? Maak dan een afspraak bij het WerkBedrijf (werkbedrijfrvn.nl)

Wat u moet weten

 • De afhandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 8 weken. Is deze periode te lang voor u en komt u hierdoor in financiële problemen? Bel dan 14 024
 • Bent u jonger dan 27 jaar? Maak dan een afspraak bij het WerkBedrijf
 • Statusformulier kwijt of niet ontvangen? Controleer de verzenddatum en vraag eventueel een kopie aan
 • U moet elke maand een statusformulier sturen naar de gemeente als u een bijstandsuitkering heeft. Dit is nodig om te bepalen of u nog een uitkering krijgt en welk bedrag. U geeft in het formulier aan of er wijzigingen in uw leef- of werksituatie zijn. De gemeente controleert deze gegevens en mag hiervoor navraag doen bij andere instanties
 • Als u vrijwilligerswerk wilt u doen, moet u hiervoor toestemming vragen. Gebruik daarvoor het statusformulier
 • U ontvangt elk jaar automatisch halverwege februari een jaaropgave
 • Lees meer over recht op bijstand, uw plichten en de voorwaarden op de site van de Rijksoverheid

Datums storting uitkering 

Maand Betaaldatum
JanuariVrijdag 21 januari 2022
FebruariDinsdag 22 februari 2022
MaartDinsdag 22 maart 2022 
April Vrijdag 22 april 2022 
MeiVrijdag 20 mei 2022
Juni Woensdag 22 juni 2022 
Juli Donderdag 21 juli 2022
Augustus Dinsdag 23 augustus 2022 
September Donderdag 22 september 2022
Oktober Vrijdag 21 oktober 2022 
NovemberDinsdag 22 november 2022* 
December Vrijdag 16 december 2022

* Dit is een gewijzigde datum

Uitkeringsbedragen en vakantiegeld 

 • Bekijk de uitkeringsbedragen per 1 januari 2022. De bijstandsuitkering valt onder de Participatiewet
 • Op 23 mei 2022 wordt het vakantiegeld overgemaakt, het vakantiegeld is 5% van de maandelijkse uitkering
 • Is uw vakantiegeld niet uitbetaald, dan ligt er waarschijnlijk beslag op uw uitkering of er is sprake van een vordering
 • U mag met behoud van uitkering maximaal 4 weken per jaar (= totaal 28 dagen) naar het buitenland
 • Bent u per kalenderjaar méér dan 28 dagen in het buitenland, dan ontvangt u over die dagen geen uitkering
 • U moet uw verblijf in het buitenland vooraf melden. Meld dit via uw statusformulier of mail naar uitkering@nijmegen.nl. Lever daarbij bewijsstukken, zoals vliegtickets of paspoortgegevens