Bijstandsuitkering

U heeft te weinig inkomen om van te leven, vraag een bijstandsuitkering aan. U moet zich eerst aanmelden als werkzoekende op werk.nl. Daarna kunt u online de uitkering aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Bent u jonger dan 27 jaar? Maak dan een afspraak bij het WerkBedrijf (werkbedrijfrvn.nl)

Wat u moet weten

 • De afhandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 8 weken. Is deze periode te lang voor u en komt u hierdoor in financiële problemen? Bel dan 14 024
 • Bent u jonger dan 27 jaar? Maak dan een afspraak bij het WerkBedrijf
 • Statusformulier kwijt of niet ontvangen? Controleer de verzenddatum en vraag eventueel een kopie aan
 • U moet elke maand een statusformulier sturen naar de gemeente als u een bijstandsuitkering heeft. Dit is nodig om te bepalen of u nog een uitkering krijgt en welk bedrag. U geeft in het formulier aan of er wijzigingen in uw leef- of werksituatie zijn. De gemeente controleert deze gegevens en mag hiervoor navraag doen bij andere instanties
 • Als u vrijwilligerswerk wilt u doen, moet u hiervoor toestemming vragen. Gebruik daarvoor het statusformulier
 • U ontvangt elk jaar automatisch halverwege februari een jaaropgave
 • Lees meer over recht op bijstand, uw plichten en de voorwaarden op de site van de Rijksoverheid

Datums storting uitkering 

Maand Betaaldatum
JanuariDonderdag 19 januari 2023
FebruariWoensdag 22 februari 2023
MaartDonderdag 23 maart 2023
April Maandag 24 april 2023
MeiDinsdag 23 mei 2023
Juni Donderdag 22 juni 2023
Juli Maandag 24 juli 2023
Augustus Donderdag 24 augustus 2023
September Maandag 25 september 2023
Oktober Woensdag 25 oktober 2023
NovemberDonderdag 23 november 2023
December Woensdag 20 december 2023

Uitkeringsbedragen en vakantiegeld 

 • Bekijk de uitkeringsbedragen per 1 januari 2023. De bijstandsuitkering valt onder de Participatiewet
 • Rond 23 mei wordt het vakantiegeld overgemaakt, het vakantiegeld is 5% van de maandelijkse uitkering
 • Is uw vakantiegeld niet uitbetaald, dan ligt er waarschijnlijk beslag op uw uitkering of er is sprake van een vordering

Vakantie of verblijf in het buitenland

 • U mag met behoud van uitkering maximaal 4 weken per jaar (= totaal 28 dagen) naar het buitenland
 • Bent u per kalenderjaar méér dan 28 dagen in het buitenland, dan ontvangt u over die dagen geen uitkering
 • U moet uw verblijf in het buitenland vooraf melden. Meld dit via uw statusformulier of mail naar uitkering@nijmegen.nl. Lever daarbij bewijsstukken, zoals vliegtickets of paspoortgegevens