Bijverdienen met een uitkering

Heeft u de kans om naast uw uitkering bij te verdienen? En wilt u weten wat de gevolgen van het bijverdienen zijn voor uw uitkering of toeslagen? Maak een afspraak bij de Sociaal Raadslieden. Bel hiervoor 14 024.

Wat u moet weten

  •  U kunt niet meer bijverdienen dan de hoogte van uw uitkering.
  • Bent u 27 jaar of ouder? Dan kan uw inkomsten voor een periode van 6 maanden voor 25% worden vrijgelaten. Dit betekent dat u 25% van uw inkomen mag houden over deze periode. 
  •  Bent u jonger dan 27 jaar, alleenstaand en met een kind jonger dan 12 jaar? En verdient u minder dan het bedrag van uw uitkering? Dan mag u na uw inkomsten van 6 keer een maand nog eens 30 keer een maand 12,5% van uw loon houden. 
  • Kunt u door ziekte of zwangerschap geen volle werkweek werken? Dan mag u 15% van uw inkomsten houden. Wilt u gebruik maken van deze vrijlating? Dan moet u eerst worden onderzocht door het UWV. Kunt u wel werken, maar niet voor een volle werkweek? Laat het ons weten, bel 14 024.