Bijzondere bijstand bewindvoerders

U bent bewindvoerder en wilt voor een klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Voeg het plan van aanpak toe. Meer informatie hierover vindt u onder 'Wat u moet weten'.

 • bij de gemeente Nijmegen voor de eerste keer bijzondere bijstand aanvraagt voor de maandelijkse kosten bewindvoering
 • bijzondere bijstand aanvraagt voor de kosten van extra uren bewindvoering. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor intake of de kosten van een eindafrekening

Doe alleen een van de onderstaande aanvragen als u Bijzondere bijstand aanvraagt voor verlenging van de maandelijkse kosten bewindvoering (vervolgaanvraag).

Kunt u voor de verlenging van de maandelijkse kosten (vervolgaanvraag) de digitale webformulieren niet gebruiken? Mail dan naar bewindvoerders@nijmegen.nl en vraag ons om u een pdf-formulier te sturen.

 

 • U moet een plan van aanpak meesturen met de eerste aanvraag. Dit is nodig om te bepalen of de bijzondere bijstand een gift wordt of een lening
 • Doe een eerste aanvraag binnen 3 maanden nadat de kantonrechter de beschikking heeft afgegeven. Dit geldt ook voor aanvragen voor extra uren bewindvoering (eenmalige kosten)
 • Doe een vervolgaanvraag (verlenging) binnen 3 maanden nadat de laatst toegekende periode is afgelopen
 • U kunt een aanvraag doen als u het netto maandinkomen weet van uw klant. We hebben het maandinkomen nodig van het jaar waarin u de aanvraag doet
 • U heeft recht op bijzondere bijstand tot maximaal 3 maanden terug
 • We handelen uw aanvraag binnen 8 weken af

Gebruik dit formulier alleen als u een wijziging wilt doorgeven. Wilt u bijzondere bijstand aanvragen voor een eindafrekening of de extra kosten van een verhuizing? Vul dan het aanvraagformulier voor kosten bewindvoering in. Het formulier vindt u op deze pagina.

Geef de volgende wijzigingen direct online door:

 • Veranderingen in het inkomen van de klant/partner
 • Veranderingen van het adres van de klant/partner
 • Veranderingen in de gezinssituatie
 • Beëindiging bewindvoering, mentorschap, curatele of budgetbeheer
 • Beëindiging wettelijk- of minnelijk schuldsaneringstraject
 • Verandering van het tarief van de kosten
 • Andere veranderingen die mogelijk invloed hebben op de hoogte van de bijzondere bijstand

Hoe?

Kunt u geen gebruik maken van digitale webformulieren? Stuur dan een mail naar bewindvoerders@nijmegen.nl met het verzoek om u een pdf-formulier te sturen voor het doorgeven van een wijziging.