Bijzondere bijstand bewindvoerders

U bent bewindvoerder en wilt voor een klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

 • bij de gemeente Nijmegen voor de eerste keer bijzondere bijstand aanvraagt voor de maandelijkse kosten bewindvoering
 • bijzondere bijstand aanvraagt voor de kosten van extra uren bewindvoering. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor intake of de kosten van een eindafrekening

Doe alleen een van de onderstaande aanvragen als u Bijzondere bijstand aanvraagt voor verlenging van de maandelijkse kosten bewindvoering (vervolgaanvraag).

Kunt u voor de verlenging van de maandelijkse kosten (vervolgaanvraag) de digitale webformulieren niet gebruiken? Mail dan naar bewindvoerders@nijmegen.nl en vraag ons om u een pdf-formulier te sturen.

 

 • Doe een eerste aanvraag binnen 3 maanden nadat de kantonrechter de beschikking heeft afgegeven. Dit geldt ook voor aanvragen voor extra uren bewindvoering (eenmalige kosten)
 • Doe een vervolgaanvraag (verlenging) binnen 3 maanden nadat de laatst toegekende periode is afgelopen
 • U kunt een aanvraag doen als u het netto maandinkomen weet van uw klant. We hebben het maandinkomen nodig van het jaar waarin u de aanvraag doet
 • U heeft recht op bijzondere bijstand tot maximaal 3 maanden terug
 • We handelen uw aanvraag binnen 8 weken af

Gebruik dit formulier alleen als u een wijziging wilt doorgeven. Wilt u bijzondere bijstand aanvragen voor een eindafrekening of de extra kosten van een verhuizing? Vul dan het aanvraagformulier voor kosten bewindvoering in. Het formulier vindt u op deze pagina.

Geef de volgende wijzigingen direct online door:

 • Veranderingen in het inkomen van de klant/partner
 • Veranderingen van het adres van de klant/partner
 • Veranderingen in de gezinssituatie
 • Beëindiging bewindvoering, mentorschap, curatele of budgetbeheer
 • Beëindiging wettelijk- of minnelijk schuldsaneringstraject
 • Verandering van het tarief van de kosten
 • Andere veranderingen die mogelijk invloed hebben op de hoogte van de bijzondere bijstand

Hoe?

Kunt u geen gebruik maken van digitale webformulieren? Stuur dan een mail naar bewindvoerders@nijmegen.nl met het verzoek om u een pdf-formulier te sturen voor het doorgeven van een wijziging.