Bijzondere bijstand bewindvoerders

U bent bewindvoerder en wilt voor een klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Gebruik dit formulier alleen voor een eerste aanvraag bewindvoerderskosten en eenmalige kosten.

Doe alleen een van onderstaande aanvragen als u in december 2018 bijzondere bijstand heeft ontvangen voor de maandelijkse kosten beheer en bewind voor uw klant(en).

 • Een eerste aanvraag moet u doen binnen 3 maanden nadat de kantonrechter de beschikking heeft afgegeven, dat geldt ook voor de eenmalige kosten
 • Een vervolgaanvraag moet u ook doen binnen 3 maanden nadat de eerder toegekende periode is afgelopen
 • U kunt het aanvragen zodra u het maandelijks netto inkomen weet van het jaar waarover u de aanvraag doet
 • Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld

Als bewindvoerder moet u de volgende zaken direct online doorgeven:

 • Wijzigingen in inkomen van de klant/partner
 • Wijzigingen in het adres van de klant/partner
 • Wijzigingen in gezinssituatie
 • Beëindiging bewindvoering, mentorschap, curatele of budgetbeheer
 • Beëindiging wettelijk- of minnelijk schuldsaneringstraject
 • Tariefswijziging van de kosten
 • Andere wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op de hoogte van de bijzondere bijstandsverstrekking

wijziging doorgeven met DigiD
wijziging doorgeven met eHerkenning​​​​​​​