Bijzondere bijstand bewindvoerders

U bent bewindvoerder. En u wilt voor een klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele.

Kies '1e aanvraag' als u nog niet eerder bijzondere bijstand aanvroeg. Of om bijzondere bijstand aan te vragen voor kosten van extra uren bewindvoering.

Kies 'online verlengen' als u al eerder bijzondere bijstand aanvroeg en u wilt verlengen. U logt hiervoor in met DigiD of eHerkenning.

1e aanvraag (pdf)

online verlengen

Let op: bijzondere bijstand voor bankkosten hoeft u niet aan te vragen. Deze vergoeding krijgt u automatisch elk jaar in maart/april.

Wat u moet weten

 • Vraag bijzondere bijstand aan binnen 3 maanden na de beschikking van de kantonrechter
 • Verleng bijzondere bijstand binnen 3 maanden na de einddatum van uw vorige aanvraag
 • U kunt een aanvraag doen als u het netto maandinkomen weet van uw klant. Wilt u aan het eind van het jaar een vergoeding voor het volgende kalenderjaar aanvragen? Dan moet het inkomen van het nieuwe jaar bekend zijn
 • U heeft recht op bijzondere bijstand tot maximaal 3 maanden terug
 • U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag

Meesturen of uploaden

Bij uw aanvraag moet u soms bewijzen meesturen of uploaden. Tip: leg de documenten klaar wanneer u uw aanvraag invult.   

 • Bij de eerste aanvraag: de rekening van de kosten en de benoemingsbeschikking van de Rechtbank
 • Bij extra uren: een goedkeuring van de Rechtbank (beschikking)
 • Bij inkomsten uit alimentatie, kamerhuur, kostgeld of giften: een bankafschrift waarop het bedrag staat dat u ontvangt
 • Heeft u een schuldregeling aangevraagd bij Bureau Schuldhulpverlening? Stuur dan een kopie mee van de bevestiging van uw aanmelding
 • Neemt u deel aan een Minnelijke regeling (MSNP) of heeft u het aanbodvoorstel ontvangen? Stuur dan de overeenkomst van de MSNP-regeling of het aanbodvoorstel op
 • Neemt u deel aan een WSNP-traject (Wet schuldsanering natuurlijke personen)? Dan hebben we de beschikking van de rechtbank nodig
 • Is er beslag gelegd op uw inkomen? Stuur dan een inkomensspecificatie waar dit op staat
 • Woont u in een zorginstelling of verpleeghuis? Stuur dan de rekening van de hoge eigen bijdrage van het CAK

Wat hoort wel en niet bij het inkomen?

Wél inkomen: alle inkomsten uit werk, uitkering, alimentatie, kamerhuur, kostgeld.

Geen inkomen: zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en heffingskorting Belastingdienst, doeluitkeringen en vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen).

Soms inkomen: geld dat u zomaar krijgt (gift) en vergoedingen voor vrijwilligerswerk. Giften en bijdragen boven de € 1.200,- per jaar tellen we mee als inkomen. En inkomsten uit vrijwilligerswerk boven de  € 1.800,- per jaar tellen we mee als inkomen.

Wat hoort bij het vermogen?

Vermogen is de waarde van uw bezit min het bedrag dat u aan schulden heeft. We kijken naar uw vermogen en schulden op dit moment. 

Voorbeelden van bezit

 • Het totaalbedrag van uw bank- en spaarrekeningen, de waarde van een koophuis, vakantiehuis in Nederland of in het buitenland , auto, motor, aandelen, levensverzekeringen, bitcoins en andere cryptomunten
 • Het spaargeld van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar telt mee als bezit
 • Staat er geld op een aparte spaarrekening voor een begrafenis of crematie? Dan telt alleen het bedrag boven € 4.000,- mee als bezit
 • Heeft u een auto of een motor en is deze meer waard dan € 5.000,-? Dan telt alleen het bedrag boven de € 5.000,00 mee als bezit
 • Van elke extra auto of motor die u heeft telt u de hele waarde mee

Voorbeelden van schulden

 • Roodstand bij uw bank, een lening bij een bank, hypotheek, creditcardschuld, schuld bij de Belastingdienst, achterstand in betalen van huur, zorgverzekering of telefoon en het bedrag dat u nog moet betalen aan postorderbedrijven
 • Schulden bij familie en kennissen kunt u meetellen als u een schuldovereenkomst heeft. Een schuldovereenkomst is een contract waarin staat hoe hoog uw schuld is. In dit contract spreekt dat u af dat u de schuld gaat terugbetalen
 • Schuld door studiefinanciering rekent u niet mee als schuld

Aanpassing doorgeven

Gebruik dit formulier alleen als u online een aanpassing wilt doorgeven. Wilt u bijzondere bijstand aanvragen voor een eindafrekening of de extra kosten van een verhuizing? Gebruik dan het formulier '1e aanvraag' bovenaan deze pagina.

Voorbeelden van aanpassingen om direct door te geven:

 • Veranderingen in het inkomen van de klant/partner
 • Veranderingen in het vermogen van de klant/partner. Geef door wanneer het vermogen hoger is dan het vrij te laten vermogen.  Vrij te laten vermogen alleenstaande € 6.505,-, vrij te laten vermogen alleenstaande met kinderen/ gehuwden/samenwonenden  € 13.010,-  
 • Veranderingen van het adres van de klant/partner
 • Veranderingen in de gezinssituatie
 • Beëindiging bewindvoering, mentorschap, curatele of budgetbeheer
 • Beëindiging wettelijk- of minnelijk schuldsaneringstraject
 • Verandering van het tarief van de kosten
 • Andere veranderingen die mogelijk invloed hebben op de hoogte van de bijzondere bijstand

Kunt u de online formulieren niet gebruiken? Mail dan naar bewindvoerders@nijmegen.nl en vraag om een printformulier.

In december 2021 hebben bewindvoerderskantoren en de gemeente afgesproken om meer samen te werken. Dit heet het "convenant Samen zorgen voor financiële ondersteuning". Zie onze pagina Samenwerking bewindvoerders en gemeente.