Bijzondere bijstand bewindvoerders

U bent bewindvoerder en wilt voor een klant bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele.

Aanvragen

Aanvragen

Eerste aanvraag bijzondere bijstand of extra uren bewindvoering

Vul het aanvraagformulier in via bovenstaande groene knop als u:

 • Voor de eerste keer bijzondere bijstand aanvraagt voor de maandelijkse kosten bewindvoering bij de gemeente Nijmegen
 • Bijzondere bijstand aanvraagt voor de kosten van extra uren bewindvoering. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor intake of de kosten van een eindafrekening
 • Stuur de aanvraag en de bewijsstukken per mail naar bewindvoerders@nijmegen.nl

Vervolgaanvraag

Eerder bijzondere bijstand aangevraagd voor de bewindvoerderskosten bij de gemeente Nijmegen? Via onderstaande twee manieren kunt u online Bijzondere bijstand aanvragen voor verlenging van de maandelijkse kosten bewindvoering (vervolgaanvraag). De bewijsstukken kunt u uploaden bij uw aanvraag. 

Kunt u voor de verlenging van de maandelijkse kosten (vervolgaanvraag) de digitale webformulieren niet gebruiken? Stuur dan een mail naar bewindvoerders@nijmegen.nl en vraag ons om u een pdf-formulier te sturen.

Wat u moet weten

 • Doe een eerste aanvraag binnen 3 maanden nadat de kantonrechter de beschikking heeft afgegeven. Dit geldt ook voor aanvragen voor extra uren bewindvoering (eenmalige kosten)
 • Doe een vervolgaanvraag (verlenging) binnen 3 maanden nadat de laatst toegekende periode is afgelopen
 • U kunt een aanvraag doen als u het netto maandinkomen weet van uw klant. Wilt u aan het eind van het jaar een vergoeding voor het volgende kalenderjaar aanvragen? Dan moet het inkomen van het nieuwe jaar bekend zijn
 • U heeft recht op bijzondere bijstand tot maximaal 3 maanden terug
 • We handelen uw aanvraag binnen 8 weken af

Wat hoort bij inkomen?

Alle inkomsten uit werk, uitkering, alimentatie, kamerhuur, kostgeld.

Wat hoort niet bij inkomen?

Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en heffingskorting Belastingdienst, doeluitkeringen en vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen).

Wilt u weten op welke toeslagen en heffingskortingen u recht heeft? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Heeft u hulp hierbij nodig. De sociaal raadslieden kunnen u hierbij helpen. Bel voor een afspraak 14 024. 

Soms: giften en vergoedingen voor vrijwilligerswerk. Krijgt u giften en/of een bijdrage van iemand? Dan kunnen die bij uw inkomen horen. Giften en bijdragen tot € 1.200,- per jaar tellen we niet bij uw inkomen op. Alle giften en bijdragen die boven de  € 1.200,- per jaar komen zien wij wel als inkomen. Vergoedingen uit vrijwilligerswerk tot € 1.800,- per jaar tellen we niet mee als inkomen. Inkomsten uit vrijwilligerswerk die boven de  € 1.800,- per jaar komen tellen we wel bij uw inkomen op.

Meesturen

Bij uw aanvraag moet u soms bewijsstukken meesturen. Tip: leg de bewijsstukken klaar wanneer u uw aanvraag invult.   

 • Bij de eerste aanvraag: de rekening van de kosten en de benoemingsbeschikking van de Rechtbank
 • Bij extra uren: een goedkeuring van de Rechtbank (beschikking)
 • Bij inkomsten uit alimentatie, kamerhuur, kostgeld of giften: een bankafschrift waarop het bedrag staat dat u ontvangt
 • Heeft u een schuldregeling aangevraagd bij Bureau Schuldhulpverlening? Stuur dan een kopie mee van de bevestiging van uw aanmelding. 
 • Neemt u deel aan een Minnelijke regeling (MSNP) of heeft u het aanbodvoorstel ontvangen? Stuur dan de overeenkomst van de MSNP-regeling of het aanbodvoorstel op
 • Neemt u deel aan een WSNP-traject (Wet schuldsanering natuurlijke personen)? Dan hebben we de beschikking van de rechtbank nodig
 • Is er beslag gelegd op uw inkomen? Stuur dan een inkomensspecificatie waar dit op staat.  
 • Woont u in een zorginstelling of verpleeghuis? Stuur dan de rekening van de hoge eigen bijdrage van het CAK

Wijziging doorgeven

Gebruik onderstaand formulier alleen als u een wijziging wilt doorgeven. Wilt u bijzondere bijstand aanvragen voor een eindafrekening of de extra kosten van een verhuizing? Vul dan het aanvraagformulier voor kosten bewindvoering in. Het formulier vindt u op deze pagina.

Geef de onderstaande wijzigingen direct online door:

 • Veranderingen in het inkomen van de klant/partner
 • Veranderingen in het vermogen van de klant/partner. Geef door wanneer het vermogen hoger is dan het vrij te laten vermogen.  Vrij te laten vermogen alleenstaande € 6.505,-, vrij te laten vermogen alleenstaande ouder/ gehuwden/samenwonenden  € 13.010,-  
 • Veranderingen van het adres van de klant/partner
 • Veranderingen in de gezinssituatie
 • Beëindiging bewindvoering, mentorschap, curatele of budgetbeheer
 • Beëindiging wettelijk- of minnelijk schuldsaneringstraject
 • Verandering van het tarief van de kosten
 • Andere veranderingen die mogelijk invloed hebben op de hoogte van de bijzondere bijstand

Kunt u geen gebruik maken van digitale webformulieren? Mail dan naar bewindvoerders@nijmegen.nl met het verzoek om u een pdf-formulier te sturen voor het doorgeven van een wijziging.