Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien meedoen met de voordelige aanvullende ziektekostenverzekering. U regelt het via gezondverzekerd.nl. Na aanmelding krijgt u binnen 8 weken antwoord van de gemeente en de verzekeraar.

Naar Gezondverzekerd

Naar Gezondverzekerd

Wat u moet weten

 • De Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) is voor inwoners van de gemeente Nijmegen met een laag inkomen
 • De gemeente betaalt mee aan uw premie bij verzekeraars VGZ en CZ
 • Als u wilt overstappen naar VGZ of CZ kunt u de CAZ van 12 november tot 1 januari aanvragen
 • Als u een basisverzekering heeft bij VGZ of CZ, kunt u zich het hele jaar door aanmelden voor de CAZ (behalve voor het uitgebreide CZ-pakket)
 • U kunt bij verzekeraars VGZ en CZ kiezen uit 3 verschillende pakketten: 
  • CAZ beperkt: als u weinig zorg nodig heeft, maar wel aanvullend verzekerd wil zijn. Het eigen risico moet u zelf betalen
  • CAZ gemiddeld: als u veel zorg nodig heeft. Het eigen risico moet u zelf betalen
  • CAZ uitgebreid: als u veel zorg nodig heeft en u het eigen risico meestal helemaal moet betalen. Bij dit pakket wordt het eigen risico helemaal vergoed. De CAZ-uitgebreid is voordelig als u hoge medische kosten heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap
 • U regelt uw basiszorgverzekering en de CAZ zelf op gezondverzekerd.nl. Hier vindt u ook de verschillen in premie en het vergoedingenoverzicht
 • Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Ga dan naar de Stip in uw wijk of bel 024- 350 20 00

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Nijmegen
 • U heeft geen schulden bij een zorgverzekeraar, ook niet bij het CZ of VGZ
 • U heeft maandelijks een laag inkomen en weinig vermogen. Zie de maximale bedragen die voor u gelden
 • Is er beslag gelegd op uw inkomen? Bijvoorbeeld door uw werkgever, uitkeringsinstantie, deurwaarders of de Belastingdienst? Dan mag u het beslag in mindering brengen op uw inkomen
 • U heeft een vermogen dat onder de grens valt die voor u geldt
 • Heeft u een regeling met bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Nijmegen? Of heeft de rechter beslist dat u mee mag doen aan een schuldsaneringstraject? Dan mag u automatisch meedoen aan de CAZ
 • Maakt u gebruik van de Voedselbank? Dan mag u automatisch meedoen aan de CAZ. Wij kunnen (achteraf) ter controle een verklaring bij u opvragen waarin staat vermeld dat u gebruik maakt van de Voedselbank
 • Heeft u een bijstandsuitkering (PW)? Dan is de gemeente Nijmegen gemachtigd de maandelijkse premie in te houden op uw uitkering

Wat hoort wel en niet bij het inkomen?

Bij het inkomen horen:

alle inkomsten uit werk (ook 13e maand), uitkering, pensioen, lijfrente, studiefinanciering, alimentatie, kamerverhuur en kostgeld. Let op: ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan telt inkomen uit kamerhuur/kostgeld niet mee.

De volgende zaken horen níet bij het inkomen:

zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, heffingskorting Belastingdienst, vakantiegeld en doeluitkeringen of vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen). Wilt u weten op welke toeslagen of heffingskortingen u recht heeft? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Heeft u hulp hierbij nodig. De sociaal raadslieden kunnen u hierbij helpen. Bel voor een afspraak 14 024. 

Wat hoort bij het vermogen? 

Vermogen is het totale bedrag op uw bankrekeningen. Het spaargeld van uw inwonende kinderen onder de 18 jaar telt ook mee als vermogen. Schulden (behalve hypotheekschulden en schulden door studiefinanciering) kunnen van uw vermogen worden afgetrokken.

Let op: een eigen woning, een auto enzovoorts tellen niet mee als vermogen.

Maximaal netto maandelijks inkomen en vermogen 2023

Voor inwoners tot aan de pensioenleeftijd
LeefsituatieMaximaal netto maandinkomen tot aan pensioenleeftijdMaximaal vermogen
Alleenstaand€ 1.560,-€ 7.605,-
Alleenstaande met kinderen€ 2.005,-€ 15.210,-
Getrouwd of samenwonend (inkomen samen)€ 2.225,-€ 15.210,-
Voor inwoners vanaf de pensioenleeftijd
LeefsituatieMaximaal netto maandinkomen vanaf pensioenleeftijdMaximaal vermogen
Alleenstaande€ 1.740,-€ 7.605,-
Alleenstaande met kinderen€ 2.119,-€ 15.210,-
Getrouwd/samenwonend€ 2.355,-€ 15.210,-

Wat u betaalt voor de CAZ 

Soort verzekeringPoliskosten 2023
CZ start€ 151,73
CZ extra€ 164,94
CZ extra uitgebreid (inclusief eigen risico)€ 182,78
VGZ compact€ 156,35
VGZ compleet€ 176,70
VGZ compleet (inclusief eigen risico)€ 181,60

Let op: U heeft waarschijnlijk recht op zorgtoeslag. Als u zorgtoeslag krijgt dan wordt het bedrag dat u voor de CAZ betaalt per maand een stuk lager. Of u recht heeft op zorgtoeslag kunt u controleren op de site van de belastingdienst.

Wie moet de aanvraag doen?

Iedereen die mee wil doen met de CAZ-verzekering, moet dit zelf aanvragen. Dus als u een partner heeft, moet uw partner zelf de CAZ aanvragen.

Wat valt onder het netto inkomen?

Netto inkomen is het bruto inkomen min loonheffing. Onder het netto inkomen valt:

 • Inkomsten uit werk (inclusief 13e maand of eindejaarsuitkering)
 • Uitkeringen
 • Pensioenen
 • Studiefinanciering
 • Alimentatie

Wat níét onder het netto inkomen valt: toeslagen, heffingskortingen en vakantiegeld.

Wat valt onder vermogen?

Vermogen is het totale bedrag op al uw bankrekeningen. Als u minderjarige kinderen heeft die bij u wonen, telt het geld op hun spaarrekeningen ook mee als vermogen.

Hoeveel premie moet ik betalen?

U vindt de nieuwe premies en voorwaarden op Gezondverzekerd.nl.

Wat gebeurt er als ik een te hoog inkomen of vermogen heb?

Dan mag u niet meedoen aan de CAZ-verzekering. Was u in 2022 CAZ verzekerd maar heeft u inmiddels een hoger maandelijks inkomen of vermogen? Hoger dan het maximumbedrag dat voor u geldt? Dan moet u de CAZ ook stopzetten. Meld het ons via caz@nijmegen.nl en zeg voor 1 januari de verzekering bij uw verzekeraar op. U kunt een andere aanvullende verzekering afsluiten.

Kan ik de CAZ aanvragen als ik een wisselend inkomen heb?

Bereken uw gemiddelde inkomen voor 1 jaar. Valt dit gemiddelde onder het maximaal inkomen dat voor u geldt en heeft u ook niet te veel vermogen? Dan kunt u de CAZ aanvragen.

Kan ik de aanvullende verzekering houden zonder bijdrage van de gemeente?

Nee, is uw maandelijks inkomen of vermogen hoger dan het maximum bedrag dat voor u geldt? Dan moet u een andere aanvullende verzekering zoeken.

Ik heb nu nog een laag inkomen, maar vanaf januari is mijn inkomen hoger dan het maximumbedrag. Mag ik dan nog meedoen aan de CAZ?

Nee. Weet u nu al dat uw maandelijkse inkomen in 2023 hoger is dan het maximumbedrag dat voor u geldt? Dan kunt u niet meedoen aan de CAZ.

Ik had in november 2022 een inkomen hoger dan het maximumbedrag. Maar in januari 2023 is mijn inkomen lager. Kan ik in 2023 meedoen aan de CAZ?

Ja. Bent u al via de CAZ verzekerd? En weet u dat uw maandelijks inkomen in januari 2023 weer lager is dan het maximumbedrag? Dan hoeft u niets te doen. Uw verzekering loopt automatisch door.
Bent u nog niet CAZ verzekerd? Meld u dan aan via www.gezondverzekerd.nl

Als mijn inkomen wijzigt in de loop van het jaar, mag ik dan nog meedoen met de CAZ?

Krijgt u in de loop van 2023 een hoger maandelijks inkomen dan het maximumbedrag dat voor u geldt? Mail dit naar caz@nijmegen.nl. U blijft tot 2024 verzekerd.

Hoe moet ik de CAZ opzeggen?

 • Mail naar caz@nijmegen.nl met uw naam en geboortedatum
 • Is uw inkomen of vermogen hoger dan het maximumbedrag dat voor u geldt? Dan moet u dit melden. Mail naar caz@nijmegen.nl met uw naam en geboortedatum

We sturen u binnen uiterlijk 2 weken een brief dat u de CAZ heeft opgezegd. Wilt u controleren of u bent uitgeschreven? Bel dan uw zorgverzekeraar een week na de eerste maandag waarop u onze brief ontvangt. Zodra uw zorgverzekeraar u heeft uitgeschreven kunt u een nieuwe zorgverzekering aanvragen.

Wat gebeurt er als ik vergeet door te geven dat mijn inkomen of vermogen hoger is dan het maximumbedrag?

U maakt dan zonder goede reden gebruik van de CAZ. Wij controleren dit. Als uw inkomen of vermogen te hoog is, stopt uw CAZ-verzekering. Ook eist de gemeente de gemeentelijke bijdrage terug waar u geen recht op had.

Wanneer ben je alleenstaande ouder?

Wanneer u een inwonend kind heeft jonger dan 18 jaar. Wanneer uw jongste kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, gaat voor u de alleenstaande norm gelden.

Ik ben inwonend bij mijn ouder(s). Wordt dit als samenwonend beschouwd?

Nee, alleen wanneer u samen met een partner inwoont bij uw ouder(s).