Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien meedoen met de voordelige aanvullende ziektekostenverzekering. U regelt het via gezondverzekerd.nl. Na aanmelding krijgt u binnen 4 weken antwoord van de gemeente en de verzekeraar.

Naar Gezondverzekerd

Naar Gezondverzekerd Het inloggen is geannuleerd.

 • De Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) is bedoeld voor inwoners van de gemeente Nijmegen met een laag inkomen
 • De gemeente betaalt mee aan uw premie bij verzekeraars VGZ en CZ
 • Als u een basisverzekering bij VGZ of CZ heeft, kunt u de CAZ van november tot 1 februari aanvragen
 • Als u wilt overstappen naar VGZ of CZ kunt u de CAZ van november tot 1 januari aanvragen
 • U kunt kiezen bij verzekeraars VGZ en CZ kiezen voor pakket CAZ standaard of CAZ-uitgebreid:
  • CAZ standaard: het eigen risico (maximaal € 385,- in 2019) moet u zelf betalen
  • CAZ- uitgebreid: het eigen risico wordt volledig vergoed. De CAZ-uitgebreid is voordelig als u hoge medische kosten heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap
  • Wilt u wisselen van pakket? Dat kan tot 1 januari 2019
 • U regelt uw basiszorgverzekering en de CAZ zelf op gezondverzekerd.nl. Hier vindt u ook de verschillen in premie en het vergoedingenoverzicht
 • Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Ga dan naar de Stip in uw wijk of bel 024- 350 20 00.
 • U woont in de gemeente Nijmegen
 • U heeft geen schulden bij een zorgverzekeraar, ook niet bij CZ of VGZ
 • U heeft een laag maandelijks inkomen. Als inkomen wordt meegeteld:
  • Inkomsten uit werk (inclusief eindejaarsuitkering als u die heeft)
  • Uitkeringen
  • Pensioenen
  • Studiefinanciering
  • Alimentatie
   Wat niet meetelt zijn toeslagen en heffingskortingen van de Belastingdienst
Tabel: hoeveel netto inkomen u maandelijks mag hebben voor de CAZ
Leefsituatie

 Maximaal toegestaan netto maandinkomen tot aan pensioenleeftijd

Maximaal toegestaan netto maandinkomen vanaf pensioenleeftijd

Alleenstaande€ 1.285,-€ 1.480,-
Alleenstaande ouder€ 1.640,-€ 1.800,-
Getrouwd of samenwonend€ 1.820,-€ 2.000,-

Wie moet de aanvraag doen?

Iedereen die mee wil doen met de CAZ-verzekering, moet dit zelf aanvragen. Dus als u een partner heeft, moet uw partner zelf de CAZ aanvragen.

Wat valt onder het netto inkomen?

Netto inkomen is het bruto inkomen min loonheffing. Onder het netto inkomen valt:

 • Inkomsten uit werk (inclusief 13e maand)
 • Uitkeringen
 • Pensioenen
 • Studiefinanciering
 • Alimentatie

Wat níét onder het netto inkomen valt: toeslagen, heffingskortingen, spaargeld, vakantiegeld en vermogen.

Hoeveel premie moet ik betalen?

De kosten van de verschillende pakketten kunt u vergelijken op gezondverzekerd.nl. Hier vindt u ook wat de voordelen per maand zijn. Voor 2019 draagt de gemeente € 16,- bij aan de CAZ standaard en € 38,- voor de CAZ-uitgebreid.

Wat gebeurt er als ik een te hoog inkomen heb?

Dan mag u niet meedoen aan de CAZ-verzekering.
Was u in 2018 CAZ verzekerd en is uw maandelijks inkomen hoger dan het maximumbedrag dat voor u geldt? Dan mag u in 2019 niet meedoen. U moet de gemeente melden dat uw inkomen te hoog is. En voor 1 januari moet u de verzekering bij uw verzekeraar opzeggen. U kunt een andere aanvullende verzekering afsluiten.

Kan ik de aanvullende verzekering houden zonder bijdrage van de gemeente?

Nee, als uw maandelijks inkomen hoger is dan het maximum bedrag dat voor u geldt, dan moet u een andere aanvullende verzekering zoeken.

Ik heb nu nog een laag inkomen, maar vanaf januari is mijn inkomen hoger dan het maximumbedrag. Mag ik dan nog wel meedoen aan de CAZ?

Als uw inkomen van november 2018 lager is dan het maximumbedrag dat voor u geldt en u weet nu al dat uw maandelijkse inkomen in 2019 hoger is, kunt u niet meedoen aan de CAZ.

Ik had in november 2018 een inkomen hoger dan het maximumbedrag, maar in januari 2019 is mijn inkomen lager. Kan ik in 2019 meedoen aan de CAZ?

Bent u al via de CAZ verzekerd en weet u dat uw maandelijks inkomen in januari weer lager is dan het maximumbedrag? Dan hoeft u niets te doen. Uw verzekering loopt automatisch door.
Bent u niet CAZ verzekerd, maar wilt u zich in 2019 via de CAZ verzekeren? Meld u dan aan via www.gezondverzekerd.nl

Hoe moet ik de CAZ opzeggen?

 • Mail naar caz@nijmegen.nl met uw naam en geboortedatum, of bel 14 024
 • Ook als uw inkomen hoger is dan het maximumbedrag dat voor u geldt, moet u dit melden. Mail naar caz@nijmegen.nl met uw naam en geboortedatum of bel 14 024

Als mijn inkomen wijzigt in de loop van het jaar, mag ik dan nog meedoen met de CAZ?

Krijgt u in de loop van 2019 een hoger maandelijks inkomen dan het maximumbedrag dat voor u geldt, mail dit naar caz@nijmegen.nl. U blijft tot 2020 verzekerd.
Is uw maandinkomen in november 2018 hoger dan het maximumbedrag dat voor u geldt? Dan kunt u zich niet meer via de CAZ verzekeren. U moet een andere verzekering zoeken.

Wat gebeurt er als ik vergeet door te geven dat mijn inkomen hoger is dan het maximumbedrag?

U maakt dan zonder goede reden gebruik van de CAZ. De gemeente Nijmegen controleert dit. Als uw inkomen te hoog is, stopt uw CAZ-verzekering. Ook eist de gemeente de gemeentelijke bijdrage terug waar u geen recht op had.

Print het aanvraagformulier (pdf, 171 kB) en verstuur per post naar:

Gemeente Nijmegen
Bureau Inkomensondersteuning
Postbus 1065
6501 BB Nijmegen