Energietoeslag

De energiekosten zijn de afgelopen tijd erg gestegen. Daarom krijgen inwoners van gemeente Nijmegen met een laag inkomen 1 keer een energietoeslag van € 600,-. Heeft u een laag inkomen en nog geen toeslag ontvangen? Dan kunt u de toeslag nu aanvragen.

aanvragen

aanvragen

Wat u moet weten

De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Misschien kunt u het bedrag ook nu al overmaken naar uw energieleverancier. Neem hiervoor contact op met uw energieleverancier. Per huishouden kunt u maximaal 1 keer energietoeslag aanvragen. De eenmalige energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Zowel bij de aanvraag als daarna kunnen we uw gegevens controleren. We mogen bij andere organisaties informatie over u en uw partner opvragen als dat nodig is voor het beoordelen van uw aanvraag. 

Na uw aanvraag krijgt u zo snel mogelijk bericht of u de energietoeslag krijgt. Misschien vragen we u nog om extra informatie op te sturen. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Voorwaarden

 • U woont in Nijmegen (niet in een zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen)
 • U staat niet ingeschreven op een briefadres
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U krijgt maximaal 1x energietoeslag per huishouden
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft geen recht op studiefinanciering
 • U heeft niet meer inkomen dan het maximale inkomen dat voor u geldt

Wat hoort bij het inkomen?

Alle inkomsten uit werk, uitkering, pensioen, alimentatie, kamerverhuur, kostgeld.

Wat hoort niet bij het inkomen?

Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, heffingskorting Belastingdienst en doeluitkeringen of vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen). Wilt u weten op welke toeslagen of heffingskortingen u recht heeft? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Heeft u hulp hierbij nodig. De sociaal raadslieden kunnen u hierbij helpen. Bel voor een afspraak 14 024. 

Maximaal inkomen 2022 (netto, zonder vakantiegeld)
SituatieVanaf 18 jaar tot uw pensioenleeftijdVanaf uw pensioenleeftijd
Alleenstaand€ 1.378,-€ 1.545,-
Alleenstaande ouder€ 1.768,-€ 1.872,-
Getrouwd of samenwonend (inkomen samen)€ 1.963,-€ 2.080,-

Meesturen

 • Kopie bankafschrift met daarop uw naam en het IBAN (rekeningnummer)
 • Kopie van uw Nederlands paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs).  Als u een partner heeft, ook een kopie van zijn/haar Nederlands paspoort of identiteitskaart 
 • Bewijs van uw inkomen (loonstrookje of bankafschrift) van de maand voor de aanvraag. Als u een partner heeft, ook een bewijs van zijn/haar inkomen 
 • Als u ondernemer bent: aangifte omzetbelasting 2022 van het kwartaal voor de aanvraag
 • Als u hulp krijgt bij schulden: brief van de rechtbank of van Bureau schuldhulpverlening waarin staat dat u een schuldregeling heeft

Hoeveel energietoeslag u krijgt 

Iedereen ontvangt nu € 600,-. 

Het rijk heeft regels gemaakt waarbinnen iedere gemeente zelf bepaalt hoeveel geld wordt uitgekeerd en aan wie. Daarom kan de ene gemeente ervoor kiezen meer uit te keren dan de andere. Of aan een grotere of kleinere groep. Gemeente Nijmegen heeft ervoor gekozen om aan een grote groep inwoners uit te keren. Door de grootte van de groep is het bedrag van de toeslag € 600,-. Meer geld is er niet van het rijk voor de gemeente hiervoor.  

De gemeente hoopt op een later moment nog eens € 200,- uit te betalen aan inwoners die recht hebben op de eenmalige energietoeslag. Omdat de gemeente nu niet genoeg geld krijgt om dat te kunnen doen, neemt de gemeenteraad hier in juni een besluit over. Als hierover meer bekend is, delen we de informatie hier.

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? En niemand die u hierbij kan helpen? Gebruik het printformulier (pdf, 233 kB)

Heeft u uitkering van de gemeente? Of de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ)? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch op uw bankrekening. U hoeft hiervoor niks te doen. U krijgt de € 600,- in de tweede helft van april op uw rekening.

Op 9 april is er een brief verstuurd naar een groep Nijmegenaren. Het kan zijn dat u de eenmalige energietoeslag nog niet hebt ontvangen. Binnenkort vertellen we u wat hiervan de reden is en of u alsnog de betaling krijgt. 

Om energie te besparen, kunt u hulp inschakelen van een besparingscoach. De energiecoach komt bij u thuis en kijkt of er nog meer manieren zijn om energie, en daarmee geld, te besparen. Bij het Energieloket kunt u terecht voor tips, collectieve inkoopacties en informatie over subsidies.