Energietoeslag

Voor mensen met een laag inkomen is er de energietoeslag. Met deze toeslag kunnen ze hun energierekening makkelijker betalen. Ook in 2023 komt er een energietoeslag. De wet waarin dit is geregeld, wordt waarschijnlijk in het najaar van 2023 vastgesteld. Hier wacht de gemeente Nijmegen op. Tot die tijd kunt u geen energietoeslag aanvragen. 

Komt u in de problemen door de hoge energiekosten of om andere redenen? Heeft u geldzorgen? Op tijd hulp vragen geeft u rust en wij helpen u daar graag mee. U vindt op de pagina geldzorgen meer informatie hierover. 

Aanvraag vooruitbetaling stopt per 8 augustus 2023 

Tot 8 augustus 2023 konden Nijmegenaren een vooruitbetaling van de energietoeslag 2023 aanvragen. De gemeente liep hiermee vooruit op de definitieve regeling van de Rijksoverheid. Hierbij werd maximaal één toeslag per adres uitbetaald. De rechtbank Gelderland heeft op 4 augustus 2023 besloten dat dit niet mag. Daarom gaat gemeente Nijmegen de regeling opnieuw bekijken. Omdat de nieuwe Wet Energietoeslag waarschijnlijk in het najaar ingaat, heeft de gemeente besloten daarop te wachten en de vooruitbetaling van € 500,- stop te zetten. Wordt de nieuwe wet uitgesteld, dan kijkt de gemeente of het aanvragen van de (vooruit)betaling eerder kan. 

Heeft u voor 8 augustus de vooruitbetaling van de energietoeslag aangevraagd? U hoeft dan niks te doen. Uw aanvraag wordt behandeld volgens de voorwaarden die gelden tot 8 augustus 2023. Zie Beleidsregels Energietoeslag 2023, zie punt 4.15. Let op: 1 voorwaarde vervalt door de uitspraak van de rechtbank op 4 augustus 2023. Namelijk dat de energietoeslag wordt verstrekt aan de eerste rechthebbende aanvrager. 

Studenten

Studenten in Nijmegen kunnen vanaf 11 juli 2023 geen energietoeslag meer aanvragen bij de gemeente. Studenten krijgen in het nieuwe wetsvoorstel via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de energietoeslag.