Energietoeslag

De energiekosten zijn de afgelopen tijd erg gestegen. Daarom krijgen inwoners van gemeente Nijmegen met een laag inkomen 1 keer een energietoeslag van € 800,-. Inwoners die eerder al € 600,- hebben ontvangen zullen in september nog € 200,- ontvangen. Heeft u een laag inkomen en nog geen toeslag ontvangen? Dan kunt u de toeslag nu aanvragen.

aanvragen

aanvragen

Wat u moet weten

De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Misschien kunt u het bedrag ook nu al overmaken naar uw energieleverancier. Neem hiervoor contact op met uw energieleverancier. Per huishouden kunt u maximaal 1 keer energietoeslag aanvragen. De eenmalige energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Zowel bij de aanvraag als daarna kunnen we uw gegevens controleren. We mogen bij andere organisaties informatie over u en uw partner opvragen als dat nodig is voor het beoordelen van uw aanvraag. 

Na uw aanvraag krijgt u zo snel mogelijk bericht of u de energietoeslag krijgt. Misschien vragen we u nog om extra informatie op te sturen. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen.

Voorwaarden

 • U woont in Nijmegen (niet in een zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen)
 • U staat niet ingeschreven op een briefadres
 • U heeft een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U krijgt maximaal 1x energietoeslag per huishouden
 • U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft geen recht op studiefinanciering
 • U heeft niet meer inkomen dan het maximale inkomen dat voor u geldt

Wat hoort bij het inkomen?

Alle inkomsten uit werk, uitkering, pensioen, alimentatie, kamerverhuur, kostgeld.

Wat hoort niet bij het inkomen?

Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, heffingskorting Belastingdienst en doeluitkeringen of vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen). Wilt u weten op welke toeslagen of heffingskortingen u recht heeft? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Heeft u hulp hierbij nodig. De sociaal raadslieden kunnen u hierbij helpen. Bel voor een afspraak 14 024. 

Maximaal inkomen 2022 (netto, zonder vakantiegeld)
SituatieVanaf 21 jaar tot uw pensioenleeftijdVanaf uw pensioenleeftijd
Alleenstaand€ 1.378,-€ 1.545,-
Alleenstaande ouder€ 1.768.-€ 1.872,-
Getrouwd of samenwonend (inkomen samen)€ 1.963,-€ 2.080,-

Meesturen

 • Kopie bankafschrift met daarop uw naam en het IBAN (rekeningnummer)
 • Kopie van uw Nederlands paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs).  Als u een partner heeft, ook een kopie van zijn/haar Nederlands paspoort of identiteitskaart 
 • Bewijs van uw inkomen (loonstrookje of bankafschrift) van de maand voor de aanvraag. Als u een partner heeft, ook een bewijs van zijn/haar inkomen 
 • Als u ondernemer bent: aangifte omzetbelasting 2022 van het kwartaal voor de aanvraag
 • Als u hulp krijgt bij schulden: brief van de rechtbank of van Bureau schuldhulpverlening waarin staat dat u een schuldregeling heeft

Hoeveel energietoeslag u krijgt 

In totaal krijgt u € 800,- aan energietoeslag. Als u al € 600,- aan energietoeslag heeft ontvangen, krijgt u in september nog € 200,-.

Iedere gemeente kan zelf bepalen hoe hoog de energietoeslag is en wie er recht op heeft. De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen tot 130% van het minimum ondersteund worden bij het betalen van de hoge energierekening. Daarvoor was geld beschikbaar van het Rijk. De hoogte van de toeslag werd €  600,-. 

De gemeente Nijmegen heeft op 8 juni 2022 besloten extra geld beschikbaar te stellen om de energietoeslag aan te vullen tot € 800,-. Daarom krijgt u als u recht heeft op de energietoeslag, in september nog eens € 200,- uitgekeerd. 
 

Heeft u moeite met het invullen van het online formulier? En niemand die u hierbij kan helpen? Gebruik het printformulier (pdf, 233 kB)

Heeft u uitkering van de gemeente? Of de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ)? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch op uw bankrekening. U hoeft hiervoor niks te doen. U heeft de € 600,- als het goed is in april op uw rekening gehad.

Om energie te besparen, kunt u hulp inschakelen van een besparingscoach. De energiecoach komt bij u thuis en kijkt of er nog meer manieren zijn om energie, en daarmee geld, te besparen. Bij het Energieloket kunt u terecht voor tips, collectieve inkoopacties en informatie over subsidies.