IOAW-uitkering

De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins-) inkomen tot bijstandsniveau. Uw eigen vermogen, zoals uw huis of spaargeld staat hier los van. U krijgt de uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijke arbeidsongeschikten werkloze werknemers (IOAW).

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Voorwaarden

  • U bent geboren vóór 1 januari 1965
  • U heeft onvoldoende inkomen om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee
  • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U heeft langer dan 3 maanden een WW-uitkering
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering (regeling werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over bijvoorbeeld de hoogte van de uitkering en de voorwaarden.