Studietoeslag

U studeert maar kunt door uw ziekte of beperking niet werken naast uw voltijd studie. Misschien kunt u studietoeslag krijgen. Dit is een extra bedrag voor studenten met een ziekte of beperking. Deze toeslag kunt u op ieder moment tijdens uw studie aanvragen. We regelen uw aanvraag in maximaal 8 weken.

Aanvragen

Aanvragen

Voorwaarden

  • U bent 15 jaar of ouder en woont in Nijmegen 
  • U volgt een voltijd studie met recht op studiefinanciering (WSF2000) of recht op meebetaling van de studiekosten (WTOS)
  • U krijgt geen Levenlanglerenkrediet
  • U kunt door uw ziekte of beperking niet werken naast uw studie. U heeft wel het vooruitzicht dat u na uw studie volledig of voor een deel kunt werken
  • U ontvangt geen bijstandsuitkering (Partipatiewet), WAJONG- of WIA-uitkering

Wat u moet weten

  • De studietoeslag krijgt u aan het eind van elke maand
  • Krijgt u meer dan € 180,- stagevergoeding? Dan krijgt u minder studietoeslag
  • U mag vakantiewerk doen als u studietoeslag krijgt

Verandert er iets in uw situatie? U kunt bijvoorbeeld weer werken naast uw opleiding of u bent gestopt met uw opleiding. Geef dit meteen aan ons door. Dan krijgt u geen studietoeslag meer.

Hebt u te veel studietoeslag gehad? Dan moet u dit bedrag aan ons terugbetalen.

Meesturen

Als u voor de 1e keer studietoeslag aanvraagt of uw situatie is veranderd: bewijs van inschrijving opleiding en bewijs dat de studie die u volgt recht geeft op studiefinanciering. Bijvoorbeeld een bewijs van DUO dat u voor uw studie studiefinanciering (WSF2000) krijgt of dat uw studiekosten mee worden betaald (WTOS)

Bedrag toeslag

De hoogte van het bedrag hangt af van uw leeftijd. Tot de leeftijd van 21 jaar wordt de studietoeslag verhoogd zolang u hier recht op heeft.

Leeftijd in jarenNeto bedrag per maand
21 jaar en ouder€ 300,-
20 jaar€ 240,-
19 jaar€ 180,-
18 jaar€ 150,-
17 jaar € 118,50
16 jaar € 103,50
15 jaar€ 90,-