Studietoeslag

U studeert maar kunt door uw ziekte of beperking niet werken naast uw voltijd studie. Misschien kunt u studietoeslag krijgen. Dit is een extra bedrag voor studenten met een ziekte of beperking. Deze toeslag kunt u op ieder moment tijdens uw studie aanvragen. We regelen uw aanvraag in maximaal 8 weken.

Aanvragen

Voorwaarden

 • U bent 15 jaar of ouder en woont in Nijmegen 
 • U ontvangt studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS).
 • U krijgt geen Levenlanglerenkrediet
 • U kunt door uw ziekte of beperking niet werken naast uw studie
 • U ontvangt geen bijstandsuitkering (Partipatiewet), WAJONG- uitkering, salaris of inkomen als zzp-er

Twijfelt u of u recht heeft op studietoeslag? Gebruik Bereken uw recht en zie of u studietoeslag en/of andere vergoedingen kunt aanvragen.

Wat u moet weten

 • De studietoeslag is een belaste verstrekking. Dat wil zeggen dat de studietoeslag als inkomen mee telt wanneer u bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag ontvangt van de belastingdienst.
 • De studietoeslag krijgt u aan het eind van elke maand
 • Afhankelijk van uw situatie kan de studietoeslag voor meerdere jaren worden toegekend 
 • Wanneer u stage loopt moet u dit aan ons doorgeven. Krijgt u meer dan € 211,67 stagevergoeding dan krijgt u minder studietoeslag
 • Bij vakantiewerk verliest u tijdelijk het recht op studietoeslag
 • U kunt studietoeslag met terugwerkende kracht aanvragen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden: 
  • Niet eerder dan 1 april 2022 
  • U moet over de aangevraagde periode voldoen aan alle voorwaarden van de studietoeslag
 • Verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan krijgt u geen studietoeslag meer. Bijvoorbeeld:
  • U kunt weer werken naast uw studie, omdat u niet meer ziek of beperkt bent
  • U bent gestopt met uw studie
 • Als u te veel studietoeslag heeft gehad, moet u dit bedrag aan ons terug betalen

Meesturen

Als u voor de 1e keer studietoeslag aanvraagt of uw situatie is veranderd:

 • een brief of e-mail waarin u beschrijft waarom u niet kan werken naast uw studie. U mag deze brief of e-mail ook laten schrijven door uw ouder(s) of uw begeleider
 • verklaring van uw studiebegeleider, hulpverlener of het UWV waarin staat dat u niet kunt werken naast uw studie
 • bewijs van inschrijving van uw opleiding opleiding
 • bewijs dat u recht heeft op studiefinanciering (WSF2000) of de tegemoetkoming scholieren (WTOS)
 • als u stage loopt: een bewijs waar de hoogte van uw stagevergoeding op staat

Bedrag toeslag vanaf 1 januari 2024

De hoogte van het bedrag hangt af van uw leeftijd. Tot de leeftijd van 21 jaar wordt de studietoeslag verhoogd zolang u hier recht op heeft.

Leeftijd in jarenNetto bedrag per maand
21 jaar en ouder€ 352,80
20 jaar€ 282,23
19 jaar€ 211,67
18 jaar€ 176,40
17 jaar€ 139,35
16 jaar€ 121,71
15 jaar€ 105,84

Andere aanvraagmogelijkheid

U kunt ook het printformulier studietoeslag (pdf, 163 KB) gebruiken voor de aanvraag.