Vergoeding voor school, sport en hobby's van uw kind

Als ouder/verzorger met een laag inkomen kunt u voor activiteiten van uw kinderen van 0 - 17 jaar een vergoeding aanvragen bij stichting Leergeld Nijmegen. De vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld peuterzwemmen, school, sporten, zwemles of toneelles.

Leergeld Nijmegen.nl

Voorwaarden

  • Uw kind is in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar
  • U en uw kind wonen in de gemeente Nijmegen
  • Uw inkomen is niet hoger dan het bedrag dat voor u geldt in onderstaande tabel. Dit zijn de bedragen voor 2023
SituatieMaximaal inkomen per maand
Alleenstaande met kinderen€ 2.160,-
Gehuwden/samenwonenden € 2.395,-

Het Zwemfonds is speciaal voor kinderen van 6 t/m 17 jaar die nog geen zwemdiploma A hebben, en van wie de ouders het niet zelf kunnen betalen. Stichting Leergeld betaalt een pakket voor zwemlessen en diplomazwemmen voor diploma A. U moet aan voorwaarden voldoen. Kijk voor de voorwaarden en de aanvraag op de website van Stichting Leergeld

Heeft u zelf geen computer of laptop en heeft uw kind dit nodig voor school? Vanaf 1 september 2020 vraagt u een computer of laptop voor uw kind aan bij Stichting Leergeld. Dit geldt voor kinderen op de basisschool en op de middelbare school. Neem contact op met Stichting Leergeld voor de voorwaarden.

Leergeld Nijmegen heeft naast deze regelingen nog meer mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een speeltuinabonnement en fietsen. Bekijk de aanvraagmogelijkheden.