Vergoeding voor school, sport en hobby's van uw kind

Als ouder/verzorger met een laag inkomen kunt u voor activiteiten van uw kinderen een vergoeding aanvragen bij Leergeld Nijmegen. De vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld school, sporten, zwemles of toneelles. Per 1 augustus 2018 is er een nieuwe computerregeling.

Leergeld Nijmegen.nl

Leergeld Nijmegen.nl Het inloggen is geannuleerd.

  • Uw schoolgaande kind(eren) is/zijn in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar
  • U en uw kind(eren) wonen in de gemeente Nijmegen
  • Uw inkomen is niet hoger dan het bedrag dat voor u geldt in onderstaande tabel.
Maximaal inkomen voor vergoeding
SituatieMaximaal inkomen per maand
Alleenstaande ouder met 1 kind € 1.632,-
Alleenstaande ouder met 2 of meer kinderen€ 1.768,-
Gehuwden/samenwonenden met 1 kind€ 1.812,-
Gehuwden/samenwonenden met 2 of meer kinderen€ 1.963,-

 

Het Zwemfonds is speciaal voor kinderen van 6 t/m 13 jaar die nog geen zwemdiploma A hebben, en van wie de ouders het niet zelf kunnen betalen. U krijgt maximaal 2x € 225,- per kind voor het halen van zwemdiploma A.

De computerregeling geldt in schooljaar 2019-2020 voor:

  • Kinderen die naar groep 6, 7 of 8 van het basisonderwijs gaan. Vraag aan bij de gemeente met het formulier bijzondere bijstand   
  • Kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan. Vraag aan bij de stichting Leergeld
  • Kinderen die in het schooljaar 2018/2019 voor het eerst naar de brugklas zijn gegaan en nog geen aanvraag konden indienen. Vraag aan bij de stichting Leergeld

Voor hulp en advies kunt u terecht bij een Stip bij u in de buurt.

Leergeld Nijmegen heeft naast deze regelingen nog meer mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een speeltuinabonnement en fietsen. Kijk hiervoor op de website van Leergeld.