Vergoeding voor school, sport en hobby's van uw kind

Als ouder/verzorger met een laag inkomen kunt u voor activiteiten van uw kinderen een vergoeding aanvragen bij Leergeld Nijmegen. De vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld school, sporten, zwemles of toneelles. Per 1 augustus 2018 is er een nieuwe computerregeling.

Leergeld Nijmegen.nl

Leergeld Nijmegen.nl Het inloggen is geannuleerd.

  • Uw schoolgaande kind(eren) is/zijn in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar
  • U en uw kind(eren) wonen in de gemeente Nijmegen
  • Uw inkomen is niet hoger dan het bedrag dat voor u geldt in onderstaande tabel.
CategorieMaximaal maandelijks inkomen voor vergoeding
Alleenstaande ouder met 1 kind € 1.465,-
Alleenstaande ouder met 2 of meer kinderen€ 1.590,-
Gehuwden/samenwonenden met 1 kind€ 1.630,-
Gehuwden/samenwonenden met 2 of meer kinderen€ 1.765,-

 

Het Zwemfonds is speciaal voor kinderen van 7 t/m 13 jaar die nog geen zwemdiploma A hebben, en van wie de ouders het niet zelf kunnen betalen. U krijgt maximaal 2x € 225,- per kind voor het halen van zwemdiploma A.

De computerregeling geldt voor:

  • Kinderen die schooljaar 2018-2019 in groep 6 basisonderwijs zitten en kinderen die in schooljaar 2019-2020 naar groep 6 basisonderwijs gaan. Aanvragen doet u via de gemeente met het formulier aanvragen bijzondere bijstand   
  • Kinderen die in schooljaar 2019-2020 voor het eerst naar de middelbare school gaan én kinderen die schooljaar 2019-2020 naar de tweede klas gaan van de middelbare school en vorig jaar nog geen laptop hebben aangevraagd. Kijk op de website van Leergeld. Aanvragen doet u via Leergeld.
    U hoort via de middelbare school van uw kind of u mogelijk recht heeft op een laptop voor uw kind 

Voor hulp en advies kunt u terecht bij een Stip bij u in de buurt.