Vergoeding voor school, sport en hobby's van uw kind

Als ouder/verzorger met een laag inkomen kunt u voor activiteiten van uw kinderen een vergoeding aanvragen bij stichting Leergeld Nijmegen. De vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld school, sporten, zwemles of toneelles.

Leergeld Nijmegen.nl

Leergeld Nijmegen.nl

Voorwaarden

  • Uw schoolgaande kind(eren) is/zijn in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar
  • U en uw kind(eren) wonen in de gemeente Nijmegen
  • Uw inkomen is niet hoger dan het bedrag dat voor u geldt in onderstaande tabel.
SituatieMaximaal inkomen per maand
Alleenstaande ouder met 1 kind€ 1.632,-
Alleenstaande ouder met 2 of meer kinderen€ 1.768,-
Gehuwden/samenwonenden met 1 kind€ 1.812,-
Gehuwden/samenwonenden met 2 of meer kinderen€ 1.963,-

Het Zwemfonds is speciaal voor kinderen van 6 t/m 13 jaar die nog geen zwemdiploma A hebben, en van wie de ouders het niet zelf kunnen betalen. U krijgt maximaal 2x € 225,- per kind voor het halen van zwemdiploma A.

Heeft u zelf geen computer of laptop en heeft uw kind dit nodig voor school? Vanaf 1 september 2020 vraagt u een computer of laptop voor uw kind aan bij Stichting Leergeld. Dit geldt voor kinderen op de basisschool en op de middelbare school. Neem contact op met Stichting Leergeld voor de voorwaarden.

Leergeld Nijmegen heeft naast deze regelingen nog meer mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een speeltuinabonnement en fietsen. Kijk hiervoor op de website van Leergeld.