Collecteren, flyeren en verkoop aan de deur

U heeft in Nijmegen geen vergunning nodig voor collecteren, folders verspreiden op straat of venten (verkoop aan de deur).

Verkoop aan de deur/venten

Een venter heeft geen vaste verkoopplek. Hij gaat van huis naar huis of trekt door de straten om zijn spullen of diensten te verkopen. Hij moet zich hierbij aan de volgende regels houden:

  • Hij mag niet langer dan 10 minuten op een plaats stilstaan
  • Hij mag niet binnen 2 uur op een plaats terugkomen waar hij eerder gestaan heeft
  • Elke volgende plaats waar hij iets wil verkopen moet minstens 100 meter verderop liggen (dit geldt niet voor huis-aan-huisverkoop)

U hoeft geen vergunning aan te vragen voor venten en u hoeft het niet bij ons te melden.

Vertrouwt u het niet als iemand bij u aan de deur komt, neem dan contact op met de politie.

Uitzonderingen

  • Tijdens grote evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse(feesten) en de Zevenheuvelenloop mag u niet collecteren en venten. Ook mag u dan geen flyers, samples en andere spullen uitdelen voor commerciële doeleinden
  • Tijdens de markt mag er niet geflyerd of samples uitgedeeld worden op het marktterrein