Grond afvoeren of aanbrengen

Wilt u grond afgraven, verplaatsen of op een andere plaats gebruiken? Hiervoor gelden regels. U meldt het aanbrengen van grond via het Meldpunt Bodemkwaliteit bij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat geeft het door aan de gemeente.

Melden

Melden Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet doen met grond, hangt af van de hoeveelheid die u aanbrengt of afvoert.

Zelf grond afvoeren

Breng kleine partijen grond (minder dan 2 m3) naar de Milieustraat​.

Heeft u een aannemer of hovenier ingeschakeld? U blijft zelf formeel verantwoordelijk voor de afvoer van de grond, ook al regelt de aannemer de afvoer en papieren administratie vaak zelf.

Regels:

  • Als u hoeveelheden groter dan 2 m3 vervoert heeft u een geleidebiljet nodig. Dit regelt de vervoerder voor u.
  • Vraag de aannemer naar het ondertekende afschrift van het geleidebiljet: hiermee kunt u aantonen dat u de grond op de juiste manier heeft afgevoerd
  • De aannemer of hovenier mag af te voeren grond alleen aanbieden aan een erkende verwerker van afvalstoffen (zoals de Dar)
  • De verwerker van afvalstoffen zorgt voor een afvalstroomnummer
  • Het afvalstroomnummer staat op een geleidebiljet: tijdens het vervoer van de grond moet dit biljet op de vrachtauto aanwezig zijn

Als u afgegraven grond opnieuw wilt gebruiken moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen.
In onderstaande gevallen meldt u het aanbrengen van de grond via de website van het Meldpunt BodemKwaliteit:

  • Meer dan 50 m3 schone grond
  • Licht verontreinigde grond

Gebruikt u licht verontreinigde stadsgrond?
Dan gelden de voorwaarden die in de nota Bodembeheer (pdf) zijn beschreven.

Van de gebruikte grond moet u de milieuhygiënische kwaliteit aantonen. Dat kan soms met de bodemkwaliteitskaart uit de nota Bodembeheer (pdf), maar vaak heeft u een keuringsrapport of certificaat nodig. Dat krijgt u via het milieukundig bodemadviesbureau dat u inschakelt om de grond te keuren.

Als u grond aanbrengt zonder dat u hiervan de kwaliteit kunt aantonen, kan de gemeente u alsnog verplichten de grond te laten keuren of deze te verwijderen.

Houd rekening met bestemmingsplannen (inclusief regels met betrekking tot archeologie).
Check:

Wilt u meer informatie? Mail uw vragen naar bodem@nijmegen.nl of bel 14024.