Grond afvoeren of aanbrengen

Wilt u grond afgraven, verplaatsen of op een andere plaats gebruiken? Dan gelden hiervoor regels. U meldt het aanbrengen van grond via het Omgevingsloket aan de gemeente.

Melden

Afvoeren van grond

Wat u moet doen met grond, hangt af van de hoeveelheid die u aanbrengt of afvoert.

Kleine partijen grond (minder dan 2 m3)

Breng kleine partijen grond zelf naar de Milieustraat

Afvoeren van grond door een aannemer of hovenier

Heeft u een aannemer of hovenier ingeschakeld? U blijft zelf formeel verantwoordelijk voor de afvoer van de grond, ook al regelt de aannemer de afvoer en papieren administratie vaak zelf.

Regels

  • Als u hoeveelheden groter dan 2 m3 vervoert heeft u een afleverbon nodig. Dit regelt de vervoerder voor u.
  • Vraag de aannemer naar het ondertekende afschrift van de afleverbon: hiermee kunt u aantonen dat u de grond op de juiste manier heeft afgevoerd
  • De aannemer of hovenier mag af te voeren grond aanbieden aan een verwerker van grond die daarvoor gecertificeerd is (zoals de Dar of een grondbank), of onder voorwaarden dat ze dit ergens anders hergebruiken. Met de voorwaarde dat deze niet sterk verontreinigd is. 
  • De verwerker van de grond zorgt voor een afvalstroomnummer
  • Dit afvalstroomnummer staat op de afleverbon: tijdens het vervoer van de grond moet dit biljet op de vrachtauto aanwezig zijn

Aanbrengen van grond

Als u afgegraven grond van een andere locatie in uw tuin wilt gebruiken moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze grond mag bijvoorbeeld niet sterk verontreinigd zijn. 

Een particulier mag maximaal 25 m3 grond aanbrengen zonder het te melden. Voor aantoonbaar schone grond is die grens 50 m3.

In andere gevallen meldt u het aanbrengen van de grond via het Omgevingsloket minimaal 1 week van te voren.

Denk ook aan

Houd rekening met de regels in het omgevingsplan (inclusief regels met betrekking tot archeologie).
Controleer dit bij:

Contact

Mail uw vragen naar bodem@nijmegen.nl of bel 14 024.