Kansspel melden

Als uw vereniging een klein kansspel wilt organiseren heeft u geen vergunning nodig, maar moet u het wel tenminste 14 dagen van tevoren melden. Kansspelen zijn bijvoorbeeld kienen, rad van avontuur of een openbare bingo.

Melden

Melden via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

  • Meld uw kleine kansspel minstens 14 dagen van tevoren
  • Voor een loterij of prijsvraag heeft u wel een loterijvergunning nodig

Voorwaarden

  • Uw vereniging bestaat minstens 3 jaar
  • De inkomsten zijn voor een algemeen belang, bijvoorbeeld een goed doel
  • Per spelronde zijn de prijzen samen maximaal € 400,- waard
  • Per bijeenkomst zijn de prijzen samen maximaal € 1.550,- waard

Meesturen

Als u het kansspel voor de eerste keer organiseert:

  • Kopie statuten van de vereniging
  • Kopie paspoort of identiteitskaart van de voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging