Kappen of rooien van bomen

Wilt u een boom kappen of heel sterk terugsnoeien (kandelaberen)? Of beplanting weghalen? Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket om te kijken of u voor uw plannen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. De vergunningscheck leidt u langs de regels die belangrijk kunnen zijn voor uw plannen. Het gaat dan om regels van de landelijke overheid, provincies, waterschappen en gemeenten. De vergunningscheck en een melding doen is gratis. Voor het aanvragen van een vergunning moet u betalen.

Naar Omgevingsloket

Wat u moet weten

 • U moet eigenaar zijn van de boom of houtwal of van de grond waarop deze staat
 • U kunt géén vergunning aanvragen voor het kappen of rooien van gemeentebomen
 • Alle informatie over bomen vindt u op de bomenwaardekaart

Uitleg bij de vergunningcheck

Het Omgevingsloket werkt met “werkzaamheden”. Voor de vergunningcheck kiest u alle werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Bijvoorbeeld:

 • Wilt u een boom kappen of beplanting weghalen? Kies dan de werkzaamheid “Boom of beplanting onderhouden of weghalen”. Deze werkzaamheid kiest u ook als u een boom heel sterk wilt terugsnoeien
 • Gaat u ook de wortels van de boom weghalen? Kies dan ook “Graven in bodem of waterbodem”
 • Gaat u ook een boom planten? Kies dan ook “Boom of beplanting aanbrengen”

Het Rijk heeft een aantal vragen over beschermde dieren of planten. Deze vragen beginnen met de vraag of u in de afgelopen 3 jaar een natuuronderzoek heeft laten uitvoeren. Is dit niet het geval? Beantwoord dan de vervolgvragen over de Beschermde Soortenindicator (BeSi). Met BeSi kunt u zien of er op uw gekozen locatie beschermde dieren of planten zijn. Via BeSi krijgt u een pdf-rapport dat u kunt gebruiken om de vervolgvragen te beantwoorden in de vergunningcheck.

Gemeenten bepalen de 'Bebouwingscontour houtkap'. Dit is een gebied op de kaart waarbinnen regels van de gemeente gelden voor het kappen van bomen. Buiten dit gebied gelden meestal de regels van de landelijke overheid en provincie. Daarom is het belangrijk te weten of uw gekozen locatie binnen of buiten de Bebouwingscontour houtkap ligt.

Kosten

Bekijk het overzicht van kosten voor een omgevingsvergunning.

Hoe beoordelen we een vergunningaanvraag?

Om te beoordelen of een particuliere boom gekapt mag worden of niet, gebruiken we de waarderingstabel. In de waarderingstabel beoordelen we de maatschappelijke waarde van een boom op 5 onderdelen.

We geven geen kapvergunning af als de maatschappelijke waarde zwaarder weegt dan de reden waarom de boom gekapt moet worden. Scoort een boom hoger op de 5 onderdelen in de tabel? Dan is de kans kleiner dat hij gekapt of gerooid mag worden.

Waarderingstabel bomen

Onderdeel 1 - bijzondere boom
Soort boomAantal punten
Monumentale of hele bijzondere boom30
Waardevolle boom25
Andere bomen0
Onderdeel 2 - boomstructuur
Boom hoort bij boomstructuurAantal punten
Ja25
Nee0
Onderdeel 3: beeldwaarde
Beeldwaarde boomAantal punten
Onvervangbaar30
In loop van de tijd vervangbaar15
Vervangbaar0
Onderdeel 4 - gezondheid
Gezondheid boom (vitaliteit)Aantal punten
Gezond30
Gemiddeld gezond15
Niet gezond0
Onderdeel 5 - invloed op lokaal klimaat
Invloed op lokaal klimaatAantal punten
Veel effect of boom in een wijk met veel stenen/weinig groen20/25
Beetje effect10/15
Geen effect0

Uitleg onderdelen waarderingstabel bomen

1. Monumentenstatus

Bijzondere bomen krijgen veel punten.

Bomen zijn bijzonder als ze in het Landelijk Register van Monumentale Bomen staan. Of als ze voldoen aan een van de gemeentelijke voorwaarden voor bijzondere bomen:

 • monumentaal: de boom is ouder dan 70 jaar
 • waardevol: de boom is tussen 50-70 jaar oud
 • buitengewoon: de boom is van een soort die niet veel in Nederland te vinden is. Of de boom is aangeplant om een bijzondere reden, bijvoorbeeld als herdenkingsboom ter ere van het koningshuis

2. Onderdeel boomstructuur

Een boom krijgt veel punten als hij in de hoofdboomstructuur staat of bij een ecologische verbinding hoort.

De hoofdboomstructuur bestaat uit bomen langs bijvoorbeeld belangrijke wegen en kanalen. Deze bomen hebben veel invloed op het straatbeeld. En vormen samen een verbindend patroon in de stad. Ook de parken en stukjes bos in de stad horen bij de hoofdboomstructuur. Een boom in de hoofdboomstructuur levert een belangrijke bijdrage aan het beeld of de identiteit van de stad.

Bij een ecologische verbinding kunnen dieren van het ene stukje natuur naar het andere gaan. Als er veel stukjes natuur aan elkaar geschakeld zijn, krijg je soms een lijn van natuur in de stad. Deze lijnen zijn belangrijk voor de biodiversiteit: er kunnen dan veel verschillende planten en dieren in de stad leven. Denk bijvoorbeeld aan vogels, insecten, vlinders, bijen en vleermuizen. Zij gebruiken deze ecologische verbindingen om zich makkelijk te verplaatsen, te schuilen of nestelen.

3. Beeldwaarde

Met dit onderdeel beschermen we bomen die onvervangbaar zijn voor het (straat)beeld:

 • niet vervangbaar: na het kappen is er niet genoeg ruimte voor een net zo grote boom
 • in de loop van de tijd vervangbaar: boom kan tussen 30 - 50 jaar teruggroeien voor een zelfde soort beeld
 • vervangbaar: een zelfde soort boom kan binnen 30 jaar teruggroeien

4. Gezondheid

Bij een kapvergunning kijken we hoe oud de boom waarschijnlijk wordt en hoe gezond (vitaal) hij is. Een boom kan minder gezond worden hoe ouder hij wordt. Ongezonde bomen moeten voor de veiligheid soms gekapt worden. Hoe gezonder de boom, hoe meer punten hij scoort in de tabel:

 • gezonde boom: kan meer dan 15 jaar blijven staan
 • gemiddeld gezond: boom kan 5 - 10 jaar blijven staan
 • niet gezond: boom kan minder dan 5 jaar blijven staan

5. Invloed op lokaal klimaat

Een boom kan lokaal klimaat beïnvloeden door het geven van schaduw, opvangen van water of beschermen tegen wind. Het voelt bijvoorbeeld minder warm of regen wordt beter afgevoerd. Hiermee kan een boom een positief effect hebben op hoe bewoners zich voelen. Bomen in gebieden of wijken met veel stenen zijn daardoor extra belangrijk en beschermen we daarom ook extra.

Het kappen van een 2e of volgende boom toetsen we strenger op de invloed van het lokale klimaat. De boom krijgt dan meer punten op dit onderdeel.