Kappen of rooien van bomen

Voor het kappen van een eigen boom of bosplantsoen heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

Naar het Omgevingsloket Het inloggen is geannuleerd.

  • U moet eigenaar zijn van de boom of houtwal of van de grond waarop deze staat.
  • U kunt géén vergunning aanvragen voor het kappen of rooien van gemeentebomen. 
  • Alle informatie over bomen vindt u op de bomenwaardekaart
  • Het kappen van bomen moet zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan. Bestemmingsplannen staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl