Metaaldetectoren

Het is verboden om op Nijmeegs grondgebied metaaldetectoren te gebruiken. Wij willen voorkomen dat waardevol archeologisch materiaal wordt aangetast of verdwijnt. Heeft u voor uw werk een metaaldetector nodig, vraag per mail een ontheffing aan.

Wat u moet weten

Vraag uw ontheffing aan door een mail te sturen naar: bevoegdgezagarcheologie@nijmegen.nl

Bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen als zij een metaaldetector nodig hebben voor het werk. Zet in uw mail:

  • Om welk gebied het gaat
  • De datum
  • Tijdsduur
  • Reden voor het gebruik

Dit detectorverbod geldt niet voor de gemeentelijke archeologen, omdat zij een vergunning hebben om te mogen graven.

Kosten

€ 9,25