Overledene herbegraven of alsnog cremeren

U heeft een vergunning nodig als u een overledene opnieuw wilt begraven op een andere begraafplaats, in een ander graf of alsnog wilt laten cremeren. U kunt ook een begrafenisondernemer de vergunning laten aanvragen.

Wat u moet weten

Om een vergunning aan te vragen stuurt u een brief naar burgemeester van Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Zet in uw brief de volgende gegevens:

 • Naam en voorletters van de overledene
 • Geboorte- en overlijdensdatum van de overledene
 • Het grafnummer
 • Gaat het om een eigen graf of algemeen graf?
 • Naam en adres van de eigenaar van het graf
 • Reden van verzoek
 • Gewenste datum van de opgraving en herbegraving of crematie
 • Naam en adres van het bedrijf dat de opgraving of crematie verzorgt
 • Naam en adres van de nieuwe begraafplaats of het crematorium
 • Naam en adres van huidige begraafplaats
 • Uw naam en adres
 • Uw handtekening

U krijgt uiterlijk binnen 8 weken uw vergunning.

Deze vergunning is 4 maanden geldig. De opgraving, herbegraving of crematie moet binnen die periode gebeuren. 

As verstrooien

Voor het verstrooien van as van overledenen heeft u geen vergunning nodig, in sommige gevallen moet u wel toestemming vragen:

 • Geen eigen terrein
  Vraag toestemming aan de eigenaar. Voor het verstrooien van as op grond van de gemeente Nijmegen, bijvoorbeeld het Goffertpark, mailt u naar informatiebalie@nijmegen.nl
   
 • De Waal
  U mag as verstrooien in de vaargeul, maar niet vanaf een brug. Meld het vooraf wel bij Rijkswaterstaat Dienst Oost Nederland. U mag geen as verstrooien in de nevengeulen en uiterwaarden

U mag géén as verstrooien op de volgende plekken:

 • Verharde delen van de weg
 • Kinderspeelterreinen
 • Ligweiden
 • Nevengeulen en uiterwaarden

Kosten

Voor herbegraven of cremeren: € 211,05.

As verstrooien: geen kosten.