Overledene herbegraven of alsnog cremeren

U heeft een vergunning nodig als u een overledene wilt herbegraven op een andere begraafplaats, in een ander graf of alsnog wilt laten cremeren. U kunt ook een begrafenisondernemer de vergunning laten aanvragen.

Stuur uw brief naar burgemeester van Nijmegen, Postbus 9015, 6500 HG Nijmegen.
Zet in uw brief de volgende gegevens:

 • Naam en voorletters van de overledene
 • Geboorte- en overlijdensdatum van de overledene
 • Het grafnummer
 • Gaat het om een eigen graf of algemeen graf?
 • Naam en adres van de eigenaar van het graf
 • Reden van verzoek
 • Gewenste datum van de opgraving en herbegraving of crematie
 • Naam en adres van het bedrijf dat de opgraving of crematie verzorgt
 • Naam en adres van de nieuwe begraafplaats of het crematorium
 • Uw naam en adres
 • Uw handtekening

U krijgt uiterlijk binnen 8 weken uw vergunning.

€ 159,28