Standplaats Koningsdag

U kunt geen standplaats meer aanvragen voor Koningsdag 2021. Een standplaats voor Koningsdag 2022 kunt u aanvragen van 1 januari 2022 t/m 28 februari 2022.

Wat u moet weten

Wij willen iedereen evenveel kans geven op een standplaats. Daarom mag u per KvK-nummer (onderneming) en/of BSN-nummer (persoon) maar 1 aanvraag indienen. Dus u mag niet als vennoot van een V.o.f. een aanvraag indienen namens de V.o.f., en óók nog een aanvraag op BSN- nummer (als persoon) indienen. Uw aanvraag wordt dan niet meegenomen in de loting.

Verder geldt:

 • Er is op het terrein plaats voor maximaal 25 standplaatsen in verschillende branches
 • Krijgen we meer dan 25 aanvragen, dan loten wij per branche
 • De gemeente besluit welke plek op het terrein uw standplaats wordt. U kunt hier geen voorkeur voor aangeven
 • De vergunning geldt alleen voor de persoon die hem aanvraagt. Hij moet in de verkoopwagen of - kraam staan
 • U mag geen alcoholische dranken verkopen
 • U kunt geen standplaatsvergunning aanvragen voor het Goffertpark
 • U mag niet venten
 • De standplaatsvergunning geldt alleen voor uw verkoopwagen of -kraam en niet voor uw auto. Wilt u uw auto op het gras bij uw verkoopwagen parkeren, vraag dan een parkeerontheffing aan

Procedure

Als wij meer aanvragen krijgen dan de 25 waarvoor er plek is, dan loten wij per branche. U hoort binnen 2 weken na de uiterste aanvraagdatum of er geloot moet worden. In de derde week van maart is er een openbare loting. U mag bij deze loting aanwezig zijn.

Meesturen

 • Foto van de verkoopwagen/kraam
 • Indien u de aanvraag namens een bedrijf aanvraagt, uittreksel KvK niet ouder dan 6 maanden

Kosten

U betaalt voor het behandelen van uw vergunningaanvraag, ook als u de vergunning niet krijgt. De kosten voor een tijdelijke standplaats zijn € 98,75.
Krijgt u de vergunning uiteindelijk niet of trekt u de aanvraag in, dan betaalt u 25% van bovenstaande kosten. Dit verrekenen we met het bedrag dat u bij de aanvraag betaalt. U krijgt hierover bericht.
Let op: als u niet betaalt op het eind van de aanvraag, krijgen wij de aanvraag niet binnen.

Kosten gemeentelijke elektra-en watervoorziening

Wilt u de gemeentelijke stroom- of watervoorziening gebruiken, dan moet u hiervoor betalen. U krijgt hiervoor na Koningsdag een rekening: 

 • 32 ampère € 110,00 starttarief + € 50,00 aansluitwaarde = € 160,00
 • 16 ampère € 110,00 starttarief + € 25,00 aansluitwaarde = € 135,00
 • De kosten voor de hoeveelheid stroom en water die u gebruikt heeft

Precario

Naast de kosten van de vergunning, betaalt u voor het gebruik van gemeentegrond. Dit heet precariobelasting. Het bedrag voor Koningsdag aan de Steinweglaan is € 30,91 per strekkende meter grond per dag. U krijgt hiervoor na afloop een rekening.