Standplaats Koningsdag

Op Koningsdag 27 april is er in het Goffertpark een Vrijmarkt. Vraag een standplaatsvergunning aan als u aan de Steinweglaan alcoholvrije dranken, eten of andere waren wilt verkopen.

Voor 2024 kunt u geen vergunning meer aanvragen. Voor Koningsdag 2025 kunt u een vergunning aanvragen vanaf januari 2025.

Wat u moet weten

Wij willen iedereen evenveel kans geven op een standplaats. Daarom mag u per KvK-nummer (onderneming) en/of BSN-nummer (persoon) maar 1 aanvraag indienen. Dus u mag niet als vennoot van een vof een aanvraag indienen namens de vof, en óók nog een aanvraag op BSN- nummer (als persoon) indienen. Uw aanvraag wordt dan niet meegenomen in de loting.

Verder geldt:

 • Er is op het terrein plaats voor maximaal 25 standplaatsen in verschillende branches
 • Krijgen we meer dan 25 aanvragen, dan loten wij per branche
 • De gemeente besluit welke plek op het terrein uw standplaats wordt. U kunt hier geen voorkeur voor aangeven
 • De vergunning geldt alleen voor de persoon die hem aanvraagt. Hij moet in de verkoopwagen of - kraam staan
 • U mag geen alcoholische dranken verkopen
 • U kunt geen standplaatsvergunning aanvragen voor het Goffertpark
 • U mag niet venten
 • Wilt u uw auto of koelwagen op het gras bij uw verkoopwagen parkeren, geef dit dan aan in uw aanvraag. U mag of een auto of een koelwagen bij uw standplaats plaatsen. Let op, u betaalt ook hier precariobelasting voor

Loting standplaatsen

Als wij meer aanvragen krijgen dan de 25 waarvoor er plek is, dan loten wij per branche. U hoort binnen 2 weken na de uiterste aanvraagdatum of er geloot moet worden. In de derde week van maart is er een openbare loting. U mag bij deze loting zijn.

Controleer op Mijn Nijmegen hoe ver we zijn met uw aanvraag.

Meesturen

 • Foto van de verkoopwagen/kraam
 • Indien u de aanvraag namens een bedrijf aanvraagt, uittreksel KvK niet ouder dan 6 maanden

Kosten

€ 116,10

U betaalt voor het behandelen van uw vergunningaanvraag, ook als u de vergunning niet krijgt. Krijgt u de vergunning niet of annuleert u de aanvraag? Dan betaalt u 25% van de kosten. Dit verrekenen we met het bedrag dat u bij de aanvraag betaalt. U krijgt hierover bericht.

Let op: als u niet betaalt op het eind van de aanvraag, krijgen wij de aanvraag niet binnen.

Kosten gemeentelijke elektra-en watervoorziening

Wilt u de gemeentelijke stroom- of watervoorziening gebruiken, dan moet u hiervoor betalen. U krijgt hiervoor na Koningsdag een rekening: 

 • 32 ampère € 115,00 starttarief + € 50,00 aansluitwaarde = € 165,00
 • 16 ampère € 115,00 starttarief + € 25,00 aansluitwaarde = € 140,00
 • De kosten voor de hoeveelheid stroom en water die u gebruikt heeft

Precario

Naast de kosten van de vergunning, betaalt u voor het gebruik van gemeentegrond. Dit heet precariobelasting. Het bedrag voor Koningsdag aan de Steinweglaan is € 34,00 per strekkende meter grond per dag. U krijgt hiervoor na afloop een rekening.