Uitstallingen

Als u een uitstalling wilt plaatsen tegen de gevel van uw winkel of pand heeft u geen vergunning nodig, maar moet u zich houden aan bepaalde regels. Voor niet-commerciële uitstallingen gelden andere regels dan voor commerciële uitstallingen.

Niet commerciële uitstallingen

Toegestaan is 1 bankje aan de gevel en maximaal 2 plantenbakken.

Commerciële uitstallingen

U mag een speeltoestel voor kinderen plaatsen en spullen om te verkopen, zoals bijvoorbeeld fruit in kisten bij een groentewinkel.

Overige regels 

  • Reclameborden of borden op de stoep zijn niet toegestaan
  • De uitstalling is niet breder dan de gevel, maximaal 1.80 meter hoog en 0.60 meter diep. Bankjes maximaal 0.80 meter diep
  • U zorgt voor een vrije doorgang voor voetgangers en hulpdiensten
  • U mag de uitstalling alleen tijdens de openingstijden van uw winkel buiten zetten
  • Omdat reclameborden niet zijn toegestaan, moet u uw informatie over uw product (bijvoorbeeld de prijs of aantallen) niet te groot maken. Maximaal 20% van de oppervlakte van de uitstalling
  • In de week van de Vierdaagse zijn uitstallingen niet toegestaan

Buiten het centrum mag u zonder vergunning 1 bord op de stoep plaatsen tijdens de openingstijden van uw winkel.

Verder gelden de volgende regels:

  • Het bord is niet verlicht en heeft geen felle kleuren
  • Het bord kan verplaatst worden
  • Het bord is maximaal 1.20 meter hoog en maximaal 0.80 meter breed