Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? U wilt deze persoon uitschrijven van uw adres? Vraag dan een adresonderzoek aan. De gemeente controleert het adres.

In verband met het coronavirus vragen wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale aanvraag. Lukt dit niet? Dan vragen wij alleen een afspraak te maken als dit echt nodig is.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Stuur een scan van uw huur- of koopcontract mee.

Wat u moet weten

  • De gemeente kan een onderzoek doen, als iemand niet meer op het adres woont waar hij staat ingeschreven volgens de Basisregistratie personen (BRP)
  • U kunt alleen een adresonderzoek aanvragen als u de eigenaar of huurder van de woning bent
  • Een adresonderzoek kan 3 maanden duren

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Uw woonadres staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsdiensten gebruiken de gegevens in de BRP. Wie zich niet op het juiste adres inschrijft, zorgt voor adresfraude. Hierdoor krijgen mensen soms onterecht extra toeslagen of ontwijken ze belastingen en boetes. De gemeente Nijmegen doet mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Alle overheidsdiensten werken daarbij samen om beter in beeld te krijgen waar inschrijvingen in de BRP niet kloppen.

Als er veel twijfel is over een inschrijving, onderzoeken we het adres. Dat betekent niet altijd dat we aan fraude denken. Vaak gaat het om een misverstand of iemand die vergeten is zijn verhuizing door te geven. We melden het wanneer uit een adresonderzoek blijkt dat de inschrijving in de BRP aangepast moet worden. Controleer zelf of u goed staat ingeschreven op MijnOverheid.

Maak een afspraak

Meenemen naar uw afspraak:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Scan van uw huur- of koopcontract
  • Gegevens van degene die u wilt uitschrijven