Adresonderzoek: iemand uitschrijven van uw adres

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? En wilt u deze persoon uitschrijven van uw adres? Vraag een adresonderzoek aan. Wij controleren dan het adres. U kunt online aanvragen met of zonder DigiD. Of maak een afspraak.

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

U kunt op 2 manieren te maken krijgen met een adresonderzoek:

 1. U vraagt de gemeente om een adresonderzoek
 2. De gemeente start zelf een adresonderzoek

U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)

 • Als u verhuist, moet u dat binnen 5 dagen na de verhuizing doorgeven aan de gemeente
 • Het is belangrijk dat de gemeente uw juiste adres weet. Want de gemeente zet uw adres in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsorganisaties gebruiken de BRP. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst en belastingen
 • Wilt u weten of u goed staat ingeschreven? Of controleren hoeveel mensen er op uw adres staan ingeschreven? Log in met uw DigiD op de website van mijnoverheid en controleer de gegevens

Hoe het werkt 

Als de gemeente vermoedt dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) dan starten ze een adresonderzoek. Dit doen wij:

 1. Tijdens een adresonderzoek controleren we of u nog steeds woont op het adres waar u ingeschreven staat. Daarvoor zoeken we contact met u
 2. Als we u hebben bereikt, vragen we u om alsnog uw verhuizing door te geven. Of om informatie op te sturen waaruit blijkt dat uw inschrijving klopt
 3. Als u tijdens het onderzoek de juiste informatie aanlevert of alsnog uw verhuizing doorgeeft, krijgt u geen boete
 4. Als u geen of onvoldoende informatie aanlevert, wijzigt de gemeente uw inschrijving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt ingeschreven op uw vermoedelijke nieuwe adres, maar het kan ook zijn dat u wordt geregistreerd als 'vertrokken onbekend waarheen' (VOW). U komt dan in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) te staan
 5. Als u niet goed staat ingeschreven, kunt u een boete krijgen. De boete is maximaal € 325,-

Als wij u tijdens het onderzoek niet vinden, kunnen wij u uitschrijven. U staat dan niet meer op een adres ingeschreven. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. Denk bijvoorbeeld aan het stopzetten van:

 • uitkeringen, zoals de bijstandsuitkering of AOW
 • toeslagen, zoals kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of huurtoeslag
 • studiefinanciering

U kunt geen identiteitsbewijs of uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen.

Meesturen of meenemen

Bij online aanvraag: scan van uw huur- of koopcontract.
Bij een afspraak:

 • Uw identiteitsbewijs
 • Scan van uw huur- of koopcontract
 • Gegevens van de persoon die u wilt uitschrijven

Kosten

Een adresonderzoek is gratis.

Een huisbezoek gebeurt pas als er serieuze twijfel is. Daarbij houden we ons aan de regels voor privacybescherming. De onderzoekers moeten zich ook legitimeren. 

Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding.  

Blijkt uit ons onderzoek dat de BRP gewijzigd moet worden? Dan melden wij dit aan u. Bij voldoende bewijs wijzigen wij de BRP. Daarvoor hebben wij geen toestemming van de betrokkene nodig. Een wijziging kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen en andere regelingen. 
 

Als overheidsorganisaties twijfelen of het adres juist is, dan geven ze dit door aan de gemeente. Die kan een onderzoek starten. Zo kunnen we adresfraude voorkomen. Of misbruik van toeslagen of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. De gemeente heeft een juist adres ook nodig om inwoners te bereiken die zorg of (schuld)hulp nodig hebben. De gemeente Nijmegen werkt mee met de landelijke aanpak adreskwaliteit