Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens doorgeeft aan maatschappelijke organisaties? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

Heeft u eerder geheimhouding aangevraagd en wilt u dit terugdraaien? U regelt het online via hetzelfde formulier als het aanvragen.

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat regelt u met geheimhouding

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum) nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

  • Niet-commerciële organisaties, zoals sport- en muziekverenigingen
  • Organisaties voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk

Doorgeven gegevens

Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent, kunnen naar uw gegevens vragen. De gemeente neemt dan eerst contact met u op over deze aanvraag.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instanties erom vragen:

  • Instanties die wettelijke taken uitvoeren, zoals politie, Justitie, Belastingdienst, waterschappen en de Sociale Verzekeringsbank
  • Centraal Bureau voor Genealogie
  • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils
  • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
  • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren