Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens doorgeeft aan maatschappelijke organisaties? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

Heeft u eerder geheimhouding aangevraagd en wilt u dit terugdraaien? U regelt het online via hetzelfde formulier als het aanvragen.

In verband met het coronavirus vragen wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale aanvraag. Lukt dit niet? Dan vragen wij alleen een afspraak te maken als dit echt nodig is.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Afspraak maken

Afspraak maken

Wat regelt u met geheimhouding

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum) nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

  • Niet-commerciële organisaties, zoals sport- en muziekverenigingen
  • Organisaties voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk

Doorgeven gegevens

Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent, kunnen naar uw gegevens vragen. De gemeente neemt dan eerst contact met u op over deze aanvraag.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instanties erom vragen:

  • Instanties die wettelijke taken uitvoeren, zoals politie, Justitie, Belastingdienst, waterschappen en de Sociale Verzekeringsbank
  • Centraal Bureau voor Genealogie
  • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils
  • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
  • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren