Inburgeren

Heeft u ná 1 januari 2022 een verblijfsvergunning gekregen? Dan valt u onder de nieuwe Wet inburgering. De gemeente helpt u met uw inburgering.

Kreeg u uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2022? Dan helpt Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) u met uw inburgering.

Verblijfsvergunning ná 1 januari 2022

Hoe werkt het

  1. U krijgt van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een brief dat u moet inburgeren. De gemeente krijgt dit ook van DUO door
  2. Wij nodigen u uit voor een gesprek en een toets
  3. Samen met u maken we een persoonlijk plan: het plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat bijvoorbeeld welk taalniveau u kunt halen. En welke examens u moet doen
  4. Als u asielmigrant bent, kiest de gemeente naar welke school u gaat. Wij betalen ook uw taallessen
    Als u geen asielmigrant bent, kunt u zelf een school kiezen. U moet de taallessen en examens zelf betalen. U kunt hiervoor geld lenen bij DUO
  5. U start met de lessen over inburgeren. Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal, hoe u aan werk kunt komen of een opleiding kunt volgen. Ook leert u over de Nederlandse cultuur
  6. De cursus inburgeren duurt maximaal 3 jaar
  7. U maakt een aantal examens. Als u alle examens haalt, dan bent u ingeburgerd

Meer weten?

In de video 'Inburgeren vanaf 2022' wordt uitgelegd welke stappen u doorloopt als u gaat inburgeren. U kunt de video ook in het Engels (English), Spaans (Español), Farsi, Tigrinya, Somalisch (Soomali), Arabisch (أرابيسك) , Dari (فارسی) en Pashto (پښتو). 

Op de website welcometonijmegen vindt u meer over inburgeren en andere praktische informatie voor nieuwkomers in Nijmegen. Of ga naar inburgeren.nl.


Verblijfsvergunning vóór 1 januari 2022

Heeft u tussen 1  januari 2013 en 1 januari 2022 een verblijfsvergunning gekregen? Dan valt u onder de oude wet. Uw inburgering loopt via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Een van de onderdelen van het inburgeren is het participatieverklaringstraject. Hoe dat in Nijmegen werkt, leest u hieronder. 

Participatieverklaringstraject

In het 1e jaar van uw inburgering moet u een cursus volgen. Daarbij leert u de Nederlandse kernwaarden kennen. Dit zijn vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Daarna ondertekent u de participatieverklaring. Hiermee zegt u dat u de waarden en spelregels van de Nederlands samenleving weet en respecteert. En dat u actief een bijdrage wilt leveren aan de samenleving. U wordt hiervoor uitgenodigd.

Wat moet u doen?

U bent een vluchteling

Als u na 1 oktober 2017 verplicht moet inburgeren, moet u het participatieverklaringstraject volgen. U krijgt hierover een brief van Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON). Het traject is een  cursus  die 4 dagdelen duurt. Na afloop ondertekent u de verklaring. U kunt alleen bij VWON het traject volgen, niet bij andere (taal)aanbieders.

U bent een gezinsmigrant

Als u na 1 oktober 2017 verplicht moet inburgeren, moet u het participatieverklaringstraject volgen. U krijgt hierover een brief van STEP Nijmegen. Het traject is een cursus van 1 dagdeel. Aan het einde van het dagdeel ondertekent u de verklaring. U kunt alleen bij STEP Nijmegen het traject volgen, niet bij andere (taal)aanbieders.

Afronden binnen 1 jaar

Na de ingangsdatum van uw inburgeringsplicht hebt u 1 jaar de tijd om  de cursus af te ronden en de verklaring te ondertekenen.

Kosten

Wie KostenBijzonderheden
VluchtelingengratisGeen
Gezinsmigranten€ 150,-U betaalt vooraf de kosten