Inburgeren

Heeft u na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning gekregen? Dan loopt uw inburgering niet via de gemeente maar via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U moet uw inburgering zelf regelen en zelf betalen.

Naar inburgeren.nl

Naar inburgeren.nl

Wat u moet weten

Op de website welcometonijmegen vindt u meer over inburgeren en andere praktische informatie voor nieuwkomers in Nijmegen.

Participatieverklaringstraject

In het 1e jaar van uw inburgering moet u een cursus volgen. Daarbij leert u de Nederlandse kernwaarden kennen. Dit zijn vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Daarna ondertekent u de participatieverklaring. Hiermee zegt u dat u de waarden en spelregels van de Nederlands samenleving weet en respecteert. En dat u actief een bijdrage wilt leveren aan de samenleving. U wordt hiervoor uitgenodigd.

Wat moet u doen? 

  • U bent een vluchteling
    Als u na 1 oktober 2017 verplicht moet inburgeren, moet u het participatieverklaringstraject volgen. U krijgt hierover een brief van Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON). Het traject is een  cursus  die 4 dagdelen duurt. Na afloop ondertekent u de verklaring. U kunt alleen bij VWON het traject volgen, niet bij andere (taal)aanbieders.
  • U bent een gezinsmigrant
    Als u na 1 oktober 2017 verplicht moet inburgeren, moet u het participatieverklaringstraject volgen. U krijgt hierover een brief van STEP Nijmegen. Het traject is een cursus van 1 dagdeel. Aan het einde van het dagdeel ondertekent u de verklaring. U kunt alleen bij STEP Nijmegen het traject volgen, niet bij andere (taal)aanbieders.

Afronden binnen 1 jaar

Na de ingangsdatum van uw inburgeringsplicht hebt u 1 jaar de tijd om  de cursus af te ronden en de verklaring te ondertekenen.

Kosten

Wie KostenBijzonderheden
VluchtelingengratisGeen
Gezinsmigranten€ 150,-U betaalt vooraf de kosten