Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? Dat kan op verschillende manieren. Bekijk welke mogelijkheid voor u geldt op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Naar IND.nl

Naar IND.nl

Zo werkt het

 1. Check op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander kunt worden door optie of naturalisatie
   
 2. Denkt u Nederlander te kunnen worden? Maak dan een afspraak bij de gemeente. Bel 14 024
   
 3. Tijdens deze 1e afspraak kijken we of u aan de voorwaarden voldoet en alle documenten heeft om Nederlander te worden. Zo ja, plannen we een vervolgafspraak met u in
   
 4. Als blijkt dat uw gegevens nog niet volledig zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP) dan moet dat eerst in orde worden gemaakt voordat u een naturalisatieverzoek kunt indienen. Dit is een apart proces wat ongeveer 8 weken duurt nadat u een brondocument heeft ingeleverd.
   
 5. Pas als al uw documenten compleet zijn en uw gegevens in de BRP volledig zijn, kunnen we verder met de naturalisatie procedure.
   
 6. Tijdens de 2e naturalisatie afspraak bij de gemeente vult u de verklaringen in om Nederlander te worden. Na deze afspraak sturen wij uw aanvraag naar de IND
   
 7. De IND beslist uiterlijk binnen 12 maanden. Nadat het besluit is genomen, geeft de IND het besluit binnen 12 weken aan ons door
   
 8. Let op: is de laatste datum waarop de IND over uw aanvraag mag beslissen nog niet geweest? Dan is de IND nog bezig met uw aanvraag. Wij kunnen u dan niet meer informatie geven
   
 9. Heeft de IND beslist dat u Nederlander mag worden, dan sturen wij u een brief met de verklaring die u moet ondertekenen en terugsturen.
   
 10. Zodra corona het weer toelaat worden er weer naturalisatieceremonies georganiseerd en ontvangt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U moet naar de ceremonie gaan. Na de ceremonie bent u officieel Nederlander. Vanaf een week na de ceremonie kunt u een Nederlands paspoort aanvragen

Meenemen naar de afspraak

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Uw inburgeringsdiploma

Kosten

Bekijk de kosten van een aanvraag van de Nederlandse nationaliteit op de website van de IND.