Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? Dat kan op verschillende manieren. Bekijk welke mogelijkheid voor u geldt op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Naar IND.nl

Zo werkt het

 1. Check op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander kunt worden door optie of naturalisatie
   
 2. Denkt u Nederlander te kunnen worden? Maak dan een afspraak bij de gemeente. Bel 14 024
   
 3. Tijdens het telefonisch contact kijken we of u aan de voorwaarden voldoet en of u alle documenten heeft om Nederlander te worden. 
   
 4. Als u aan alle voorwaarden voldoet en alle documenten heeft, maken we een afspraak in de Stadswinkel. U neemt tijdens deze afspraak de gevraagde documenten mee. Wij zorgen er samen voor dat de verzoekformulieren worden doorgenomen en ondertekend. Tijdens de afspraak maken wij uw verzoek om te naturaliseren compleet. Na deze afspraak sturen wij uw aanvraag naar de IND.
   
 5. De IND beslist uiterlijk binnen 12 maanden. Nadat het besluit is genomen, geeft de IND het besluit binnen 12 weken aan ons door. Let op: is de laatste datum waarop de IND over uw aanvraag mag beslissen nog niet geweest? Dan is de IND nog bezig met uw aanvraag. Wij kunnen u dan niet meer informatie geven
   
 6. Heeft de IND beslist dat u Nederlander mag worden, dan sturen wij u een brief met de verklaring die u moet ondertekenen en terugsturen.
   
 7. De naturalisatieceremonie ook wel de ceremonie nieuwe Nederlanders is het laatste onderdeel om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Hoe werkt dit? De Koning beslist over uw aanvraag. U ontvangt een brief van de IND over de beslissing. Daarna nodigt de gemeente u uit om de verklaring van verbondenheid in de Stadswinkel af te leggen. Het “Koninklijk Besluit” krijgt u tijdens uw afspraak in de Stadswinkel. De medewerker van burgerzaken overhandigt u het besluit. U bent verplicht naar de afspraak te komen. Daarna bent u officieel Nederlander. 

Goed om te weten:

Misschien blijkt tijdens de 1e afspraak dat uw gegevens nog niet compleet zijn in de basisregistratie personen (BRP). Dit moet dan eerst geregeld worden, voordat we verder kunnen met uw aanvraag voor naturalisatie. Het in orde maken van uw gegevens duurt ongeveer 8 weken duurt nadat u de juiste documenten heeft ingeleverd.

Meenemen naar de afspraak

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Uw inburgeringsdiploma

Kosten

Bekijk de kosten van een aanvraag van de Nederlandse nationaliteit op de website van de IND.