Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? Dat kan op verschillende manieren. Bekijk welke mogelijkheid voor u geldt op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Naar IND.nl

Naar IND.nl Het inloggen is geannuleerd.

 1. Check op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander kunt worden door optie of naturalisatie
   
 2. Denkt u Nederlander te kunnen worden? Maak dan een afspraak bij de gemeente
   Let op: heeft u eerder al een informatieafspraak gehad? U kunt zelf géén vervolgafspraak plannen, bel hiervoor onze specialisten op 14 024
   
 3. Tijdens deze 1e afspraak kijken we of u aan de voorwaarden voldoet en alle documenten heeft om Nederlander te worden. Zo ja, plannen we een vervolgafspraak met u in
   
 4. Tijdens de 2e afspraak bij de gemeente vult u de verklaringen in om Nederlander te worden. Na deze afspraak sturen wij uw aanvraag naar de IND
   
 5. De IND beslist uiterlijk binnen 12 maanden. Nadat het besluit is genomen, geeft de IND het besluit binnen 12 weken aan ons door. 
  Let op: is de laatste datum waarop de IND over uw aanvraag mag beslissen nog niet geweest? Dan is de IND nog bezig met uw aanvraag. Wij kunnen u dan niet meer informatie geven
   
 6. Heeft de IND beslist dat u Nederlander mag worden, dan sturen wij u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U moet naar de ceremonie gaan. Na de ceremonie bent u officieel Nederlander. Vanaf een week na de ceremonie kunt u een Nederlands paspoort aanvragen

Meenemen naar afspraak

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Uw inburgeringsdiploma