Beschermd wonen

Kunt u door psychiatrische problemen (nog) niet zelfstandig wonen? De GGD Gelderland-Zuid onderzoekt of beschermd wonen voor u een oplossing is. U woont dan in een instelling, waar u 24 uur per dag zorg, toezicht en begeleiding krijgt.

Naar site GGD

Wat u moet weten

Als u op dit moment al begeleiding heeft, bespreek dit dan eerst met uw begeleider. Of met de arts die u behandelt. Misschien is begeleiding aan huis mogelijk, waardoor u wel thuis kunt wonen. Na overleg kunt u zichzelf aanmelden bij de GGD Gelderland-Zuid (Toegang Beschermd Wonen), die verder onderzoekt of beschermd wonen nodig is.

Het kan ook dat u in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg. Hiervoor kunt u terecht bij het CIZ.

Heeft u nog geen hulpverlening of zorg, neem dan eerst contact op met de Buurtteams Volwassenen, Buurtteams Jeugd en Gezin of de Ouderenadviseurs