Huiselijk geweld en kindermishandeling

Heeft u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl of bel voor hulp of advies het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

Bel 0800- 2000

Bel in een acute, levensbedreigende situatie altijd 112

Wat u kunt doen

Geweld en mishandeling in huiselijke kring komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het kan gaan om:

  • Lichamelijke mishandeling
  • Psychische mishandeling
  • Mishandeling van kinderen of ouderen
  • Mishandeling van vrouwen (ook: eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk)

Misschien bent u slachtoffer. Of u maakt u zich zorgen over iemand die (mogelijk) met huiselijk geweld te maken heeft. Het kan ook zijn dat u huiselijk geweld pleegt en niet weet hoe u daarmee kunt stoppen.

U kunt voor advies en hulp gratis terecht bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bellen kan ook anoniem (zonder uw naam te zeggen). Bellen is gratis. Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.