Verplichte psychische zorg

Kent u iemand met psychische problemen die hij/zij niet zelf kan oplossen? Misschien is dan gedwongen psychische zorg nodig. U kunt hiervoor bellen met het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) 088 – 144 70 40 of een melding doen via meldpuntformulier.

Aanmelden

Wat u moet weten

Het MBZ onderzoekt de situatie en geeft advies aan de gemeente. Dit onderzoek duurt maximaal 2 weken. Als iemand verplichte psychische zorg nodig heeft, vraagt de gemeente dit aan bij de Officier van Justitie. Als er geen verplichte zorg nodig is, bekijkt het MBZ of deze persoon op een andere manier kan worden geholpen.

Bent u familie of betrokken bij degene die zorg nodig heeft? Dan hoort u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u eisen dat de Officier van Justitie verder onderzoek doet.

Iemand krijgt verplichte zorg, als deze persoon door psychische klachten problemen veroorzaakt voor zichzelf (of voor anderen) en geen hulp wil. Deze zorg kan ook thuis worden gegeven.

Degene die verplichte zorg krijgt, heeft het recht om zijn wensen te laten horen en recht op hulp van een vertrouwenspersoon.

Bel 112 bij een crisis. Dan wordt meteen verplichte zorg geregeld.