Huiselijk geweld en kindermishandeling

Heeft u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Of bel voor hulp of advies het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

Bel 0800- 2000

Bel 0800- 2000 Het inloggen is geannuleerd.

Bel in een acute, levensbedreigende situatie altijd 112

Geweld en mishandeling in huiselijke kring komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het kan gaan om:

  • lichamelijke mishandeling
  • psychische mishandeling
  • mishandeling van kinderen of ouderen
  • mishandeling van vrouwen (ook: eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk)

Misschien bent u slachtoffer. Of u maakt u zich zorgen over iemand die (mogelijk) met huiselijk geweld te maken heeft. Het kan ook zijn dat u huiselijk geweld pleegt en niet weet hoe u daarmee kunt stoppen.

U kunt voor advies en hulp gratis terecht bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bellen kan ook anoniem (zonder uw naam te zeggen).
Bellen is gratis. Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.