Mantelzorgcompliment

Voor 2021 kunt u helaas geen mantelzorgcompliment meer aanvragen. De aanvraagperiode liep van 1 januari tot 1 juli.

Voorwaarden

  • De mantelzorger moet meerderjarig zijn, minimaal 18 jaar oud
  • De mantelzorger draagt meer zorg dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken voor partners, ouders, inwonende kinderen
  • De mantelzorger is geen vrijwilliger (de mantelzorger zorgt omdat hij een relatie heeft met de zorgvrager, zoals partner, kind, familie, buur of vriend)
  • De mantelzorger levert meer dan 8 uur per week zorg voor minimaal een jaar

Wat u moet weten

  • Elk jaar tussen 1 januari en 1 juli kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger
  • Per huishouden/adres ontvangt u maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment
  • Heeft u meer dan 1 mantelzorger? Dan mag u het bedrag onder meerdere mensen verdelen
  • Krijgt u mantelzorg, bent u jonger dan 18 jaar en heeft u geen eigen bankrekening? Dan mag u het mantelzorgcompliment laten storten op de rekening van uw mantelzorger
  • De gemeente kan (laten) controleren met een steekproef
  • Woont u in een gebied met betaald parkeren? U kunt uw mantelzorger goedkoper laten parkeren: vraag een mantelzorgparkeervergunning aan