Mantelzorgurgentieverklaring

U geeft of u ontvangt mantelzorg en wil in verband met de reisafstand dichter bij elkaar wonen. U kunt dan een mantelzorgurgentieverklaring aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Voorwaarden

  • De reisafstand tussen de woningen van de mantelzorger en aanvrager moet meer dan 5 km zijn en wordt na verhuizing minder dan 5 km
  • Het gaat om langdurige mantelzorg van minimaal 1 jaar
  • Er moet sprake zijn van professionele zorg (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verpleging, begeleiding) van 7 dagen per week en minimaal 3 uur per dag
  • Naast deze professionele zorg is er minimaal 10 uur per week mantelzorg nodig
  • Er is niet eerder mantelzorgurgentie verleend aan het huishouden of op het adres
  • Of de mantelzorger óf de aanvrager moet in Nijmegen wonen
  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het door de Rijksoverheid vastgestelde bedrag voor sociale huurwoningen

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken behandeld. De mantelzorgurgentieverklaring is 4 maanden geldig.