Sociaal raadslieden voor juridische hulp

Heeft u vragen over bijvoorbeeld belastingen, uitkering of toeslagen? Of heeft u een probleem met wonen of met werk, of vragen over trouwen/samenwonen of scheiden? Neem dan contact op met de sociaal raadslieden van de gemeente. Bel ons tussen 9.00 -16.00 uur op 14 024.

Wat doen sociaal raadslieden

De sociaal raadslieden zijn juristen. Zij geven onafhankelijk advies over vragen die te maken hebben met wetten en regels. Sociaal raadslieden weten precies waar u recht op heeft. En bij welke organisatie u wat moet regelen. Zij kunnen voor u contact opnemen met organisaties, bemiddelen of een brief of bezwaarschrift schrijven. 

De hulp is gratis en u mag zelf weten wat u met het advies doet. U bent niets verplicht. Wat u vertelt is vertrouwelijk. 

Wat doen sociaal raadslieden niet

Sociaal raadslieden kunnen u niet helpen bij het aanvragen van kwijtschelding van gemeentebelastingen. Of met het opsturen van een klacht. Hiervoor kunt u hulp vragen bij een Stip in uw buurt.

Wie kan hulp vragen aan sociaal raadslieden

Inwoners van Nijmegen met een laag inkomen kunnen de sociaal raadslieden om hulp vragen.

Afspraak maken 

Bel voor een afspraak met de gemeente Nijmegen op tel. 14 024. Een afspraak duurt een half uur. Als het nodig is maken we een vervolgafspraak.

Meenemen naar de afspraak

Wat u moet meenemen naar de afspraak, hangt af van uw vraag. 
Neem in ieder geval mee:

  • Uw uitkeringsspecificatie, loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • Alle papieren die met uw vraag te maken hebben
  • Uw DigiD. Heeft u geen DigiD en wilt u hier hulp bij? Ga dan naar een Stip in uw buurt

Telefonisch spreekuur

Uw vraag kan misschien ook via de telefoon beantwoord worden. Op maandag tot en met vrijdag is er telefonisch spreekuur tussen 14.00-15.00 uur. Bel 14 024. Als een van de raadslieden beschikbaar is verbinden we u direct door, anders wordt u later teruggebeld.

Soms gaat het telefonisch spreekuur niet door, bijvoorbeeld in verband met scholing. Dan maken we voor u een terugbelnotitie en bellen de Sociaal Raadslieden u later terug.

Waar vind ik de sociaal raadslieden

De sociaal raadslieden hebben spreekuren in:

  • Stadswinkel, MariĆ«nburg 30
  • Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039
  • Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386

Bel 14 024 voor het maken van een afspraak. Bij de spreekuren worden de dan nog geldende IRVM-richtlijnen in acht genomen.