Vrijwilligersverzekering

Heeft u schade geleden tijdens vrijwilligerswerk? Meld dit eerst bij uw eigen aansprakelijkheidsverzekering, of de verzekering van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet. Als die niet uitkeren, kunt u uw schade indienen bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente Nijmegen.

Melden

Melden via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Voorwaarden

De collectieve verzekering van de gemeente voor vrijwilligerswerk (de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Vrijwilligerspolis) is voor Nijmeegse vrijwilligers, die in georganiseerd verband vrijwilligerswerk doen. Dit werk is niet verplicht en onbetaald. Dit geldt ook voor eenmalige buurtactiviteiten.

Bekijk de details van de polis-,  algemene voorwaarden en 2 informatiebrochures van Centraal Beheer. 

Zo werkt het

  1. Meld uw schade eerst bij uw eigen aansprakelijkheidsverzekering of bij de verzekering van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet
  2. Vergoeden zij uw schade niet? Meld dan uw schade bij de VNG Vrijwilligerspolis
  3. Centraal Beheer Achmea toetst en behandelt uw melding namens de VNG Vrijwilligerspolis

Meld uw schade zonder DigiD en verstuur het digitaal of per post naar:
Gemeente Nijmegen
Team Verzekeringen & Aansprakelijkheid (FA10)
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen