Datum:

COA haalt ontruimingsdatum opvang Winkelsteeg wederom niet

Het COA heeft de gemeente Nijmegen opnieuw laten weten de ruim 400 mensen die nog op de Winkelsteeg verblijven, niet tijdig over te kunnen plaatsen vanwege gebrek aan andere plekken. Het college van burgemeester en wethouders vindt het niet nakomen van afspraken en toezeggingen onacceptabel en voelt zich door deze werkwijze – wederom - met de rug tegen de muur gezet.

Het COA zet de uitplaatsingen voort en heeft een nieuwe datum van volledige ontruiming genoemd, maar daar heeft het college weinig vertrouwen in. Burgemeester en wethouders voelen zich in het belang van de vluchtelingen nu genoodzaakt een gedeelte van de Winkelsteeg open te houden op kosten van het COA, totdat de nieuwe tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie in Nijmegen Noord, Koudenhoek, klaar is voor opening. Daarbij stelt het college de voorwaarde dat in Koudenhoek alleen huidige bewoners van Winkelsteeg worden gehuisvest. 

Burgemeester Bruls: “De gemeente Nijmegen heeft zich altijd zeer proactief en positief opgesteld als het gaat om het opvangen van vluchtelingen in nood, omdat ons gemeentebestuur het belangrijk vindt dat zij op humane wijze opgevangen worden. Wij hebben ons daarvoor als gemeente meer dan eens ingespannen. Wij beseffen dat het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een ingewikkelde opgave staan. Maar wij vinden het onacceptabel dat harde afspraken steeds niet worden nagekomen. Daardoor komen wij noodgedwongen in de positie dat wij meermaals toezeggingen aan de inwoners van Nijmegen niet konden nakomen. Wij vinden het tevens schrijnend dat de bewoners van de Winkelsteeg nu al lange tijd in onzekerheid verkeren.”