Natuurbrandrisico

Als hitte langer duurt is er een groot risico op natuurbranden. Help natuurbranden te voorkomen.

Wat kunt u doen?

  • Rook liever niet in het natuurgebied. Doet u het toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voordat u hem weggooit 
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Een stukje glas waar de zon op schijnt kan namelijk brand veroorzaken  
  • Gaat u barbecueën, maakt u een kampvuur of heeft u een vuurkorf aan staan? Houdt u dan aan de regels die in het gebied gelden 
  • Let op waar u de auto neerzet. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen
  • Parkeer niet op bospaden. Brandweerauto's moeten altijd vrij baan hebben. 

Komt u terecht in een natuurbrand?

  • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand. Loop haaks op de richting waar de brand vandaan komt
  • Komt de brand uit het zuiden? Loop dan niet naar het noorden maar naar het oosten of westen. Dan is de kans dat de brand u inhaalt het kleinst.