Zwemmen

Waar kunt u zwemmen?

Download de app Zwemwater

Of kijk op www.zwemwater.nl.

Website Rijkswaterstaat

Verboden te zwemmen

 • in de vaarweg van rivieren 
 • in kanalen
 • in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen 
 • in de buurt van een brug, sluis, stuw of ballenlijn 
 • in de routes van veerponten 
 • in en rond havens 
 • in snelvaargebieden 
 • op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied

U kunt een boete van € 150,- krijgen. 

Gevaren bij zwemmen in rivieren / springen van bruggen

 • Zwemmers zijn voor opvarenden van een binnenvaartschip nauwelijks zichtbaar
 • Een groot schip kan niet direct vaart minderen of op het laatste moment uitwijken
 • Zwemmers worden snel meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend schip
 • Zwemmers zijn niet opgewassen tegen de sterke stroming van rivieren, kanalen en draaikolken
 • Zwemmers kunnen door de sterk wisselende temperatuur van het rivierwater kramp krijgen en onderkoeld raken
 • Het is ook bijzonder gevaarlijk om van bruggen af te springen. Door het troebele water is de diepte niet in te schatten en zijn voorwerpen op de bodem vaak niet te zien.

Lees alle informatie over de risico's van zwemmen in rivieren en kanalen op de site van Rijkswaterstaat.

Zwemmen in rivieren en kanalen

Hieronder een video van Rijkswaterstaat over de risico’s van zwemmen in rivieren en kanalen.

(Beeldtitel: O, zit dat zo! Een animatie)
(Aan een helderblauwe hemel staat de brandende zon. Vogels vliegen voorbij. )

OPGEWEKTE MUZIEK VOICE-OVER:
O, jongens, wat een heerlijk weer. Lekker zwemmen, bakken in de zon.

Maar dit is verboden. (Iemand springt van een brug.) En gevaarlijk. (Het beeld wordt teruggespoeld.)
En zo'n brug is vaak hoger dan je denkt. Aah, dat doet pijn. Of je ziet een schip over het hoofd. Ai.

Hier in de vaargeul zwemmen is ook levensgevaarlijk, en verboden. Dit lijkt een betere plek om te zwemmen. Maar dat is het niet. (Een arm steekt uit het water.)
Kijk, dit zijn kribben. (Dammen in de rivier.) En dat stuk daartussen is een kribvak. Dit oogt als een heerlijke plek om in het water te zijn maar door stroming, draaikolken en diepteverschillen is het daar toch ook erg gevaarlijk.

Maar waar kunnen we dan heen met deze hitte? Daarvoor kun je kijken op de site. Genoeg veilige plekken om uit te kiezen. En eindelijk af te koelen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/zwemmen. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.) DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN