Datum:

Wat vindt u van de Stadshopper?

U zag ‘m waarschijnlijk al rijden: de Stadshopper. Dit elektrische stadsbusje rijdt als proef tot en met maart gratis in en rond de binnenstad van Nijmegen. Laat weten wat u van het idee vindt, ook als u de Stadshopper niet gebruikt. We zijn benieuwd naar uw mening. De vragenlijst en meer info staat op https://www.nijmegen.nl/stadshopper


 

Start werk aan fietsenstalling Kelfkensbos

Tot in de zomer werkt de gemeente aan het maken van een fietsenstalling onder Kelfkensbos. Deze komt op de eerste laag van de parkeergarage Kelfkensbos. Er is ruimte voor zo’n 1200 fietsen. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De bestaande telsystemen in de garage worden weggehaald en de kabels en leidingen op het plafond omgelegd. Dit is nodig om een nieuwe toegang voor de fietsenstalling te maken aan de kant van de Voerweg. Vanaf begin januari is daarom de bovenste laag van de parkeergarage afgesloten.


 

Regeling Meerjarige Culturele Programma’s

Vanaf 1 februari 2024 staat de regeling Meerjarige Culturele Programma’s weer open. Organisaties kunnen weer een aanvraag indienen voor hun cultureel project of programma voor een periode van 2 of 4 jaar. Aanvragen moeten vóór 1 april 2024 ingediend zijn via de website van de gemeente Nijmegen. 

Het doel van deze subsidieregeling is artistieke kwaliteit te verhogen en een divers publiek voor cultuur te stimuleren. Ook ondersteunt de gemeente topcultuur en nieuw talent. De afgelopen jaren hebben we via de regeling het culturele aanbod in Nijmegen een impuls kunnen geven bij popmuziek, theater, film, cultuureducatie en beeldende kunst. De coronaperiode heeft grote gevolgen gehad voor de cultuursector. We zien dat de sector behoefte heeft aan rust en zekerheid. 

Daarom kiezen we er voor om de bestaande regeling te behouden en te actualiseren. Zo is er meer budget waardoor er meer ruimte is voor actuele onderwerpen als fair pay, meer diversiteit in het aanbod, het bereiken van een meer divers publiek, en de maatschappelijke betekenis van cultuur.
 


 

Verleden Verbeeld wordt Verleden Beleefd

In het beleidsplan Verleden Beleefd 2024-2034 staat welke plannen de gemeente heeft met het beleefbaar maken van geschiedenis in de stad. Daar hoort een subsidieregeling bij. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Stichting Maelwael van Lymborch en Stichting de Stevenskerk krijgen vast een voorschot om hun werk voort te zetten.

In de subsidieregeling staan een viertal regelingen:  voor de  ErfgoedInfrastructuur, voor projecten en meerjarige programma’s, voor waarderingssubsidies en tenslotte een aanjaagfonds. 
Op basis van deze regeling komen er structureel middelen beschikbaar voor Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Stichting Maelwael van Lymborch en Stichting de Stevenskerk. Daarnaast stimuleren we bijzondere of innovatieve erfgoedprojecten. De subsidieregeling start op 1 februari.

Betekenisvol beleven

De aanvragen voor subsidie moeten gaan over het betekenisvol beleven van het Nijmeegse erfgoed en de historische verhalen of het zorgen voor innovatie samenwerking, Het gaat om projecten gericht op publieksbereik, educatie en/of participatie met een meerwaarde voor de stad.

Een verhaal bij u in de buurt?

Naast de subsidieregeling willen we de vele verschillende verhalen van de stad beleefbaar maken. En belangrijke rol daarvoor is weggelegd voor bewoners van de verschillende gebieden. Leven er al ideeën over het beleefbaar maken van een verhaal in jouw buurt of wijk? We horen het graag. Neem daarvoor contact met ons op verledenbeleefd@nijmegen.nl.