Datum:

Nieuwsbrief 3 april 2024


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staat o.a. de contouren van de omgevingsvisie, de brief aanpak gezonde jeugd en jongeren en de brief evaluatie buurtteams.

Contouren omgevingsvisie

De gemeenteraad bespreekt de contouren van de omgevingsvisie verdeeld over de volgende thema's; sociale en gezonde stad, duurzame stad, economische veerkrachtige stad, mobiliteitstransitie en aantrekkelijke stad. Nijmegen staat voor de opgave om gezond en toekomstbestendig te groeien in inwoners en bedrijven. Maar de ruimte om te groeien is beperkt, daarom is het belangrijk om goed te bepalen hoe er wordt gebouwd en wat men wil beschermen en behouden. Ook moeten de regels voor de ruimte bijdragen aan het welzijn van mensen. In de contourennotitie staan de doelstellingen en plannen om met deze opgave aan de slag te gaan. De gemeenteraad kan hier tijdens de bespreking richting aan geven.

Brief aanpak gezonde jeugd en jongeren

De fracties van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren willen graag met de raad en het college in gesprek over de brief van het college over de aanpak om gezondheid onder jongeren te stimuleren. De fracties vinden dat deze aanpak nog ambitieuzer kan en willen ook horen hoe andere fracties hier tegenaan kijken. Zo zijn zij benieuwd in hoeverre er rekening wordt gehouden met verschillende typen en groepen jongeren en kinderen, die ook vaak weer om een andere aanpak vraagt. Verder vragen zij zich af of de koppeling met de kernoorzaken van ongezondheid genoeg terug komen in dit plan.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl.

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad. (afmelden kan op elk moment).


 

Nieuwbouwproject bij Groenestraat krijgt naam Hazenpark

Het nieuwbouwproject ten zuiden van de Groenestraat krijgt de naam Hazenpark. Dat heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten. Er komen daar circa 185 woningen, waarvan de verkoop nog dit jaar begint.

Dat de nieuwe woonbuurt deze naam zou krijgen, was al bijna zeker, maar het moest nog officieel vastgesteld worden. Dat is nu dus gebeurd. Aan weerszijden ervan krijgen de nieuwe toegangswegen de namen Wasbeerstraat en Sneeuwhaasstraat.

Hazenkamp wordt een diverse buurt; er komen zorgappartementen (huur), maar ook betaalbare en vrije sector koopwoningen. De buurt wordt bovendien duurzaam en natuurinclusief. Zo worden er bijvoorbeeld nestplaatsen voor vogels en vleermuizen gemaakt.

Meer informatie over Hazenpark is te vinden op de speciale projectwebsite.


 

Subsidie voor lhbtiq+ inclusie in de sport

De Gelderse Sport Federatie (GSF) start met de pilot ‘borging lhbtiq+ inclusie in de sport’. De gemeente Nijmegen geeft in 2024 en 2025 subsidie aan de Gelderse Sport Federatie zodat zij dit verder kunnen ontwikkelen. Het belangrijkste doel van deze pilot is om sportverenigingen in Nijmegen bewust te maken van én te ondersteunen bij verdere lhbtiq+ acceptatie binnen de eigen vereniging.

Met plezier kunnen sporten en bewegen is niet voor iedereen standaard. Gelijke kansen om te sporten en bewegen begint met een sport- en beweegomgeving waar iedereen kan meedoen. Waar iedere inwoner van Nijmegen zich welkom voelt en waar sportiviteit, respect en inclusie de regel zijn. Lhbtiq+ personen kunnen een drempel ervaren om te gaan sporten (bij een sportvereniging). Of omdat het voor lhbtiq+ personen nog niet altijd vanzelfsprekend is om open zichzelf te zijn binnen de sportvereniging. Daarom is aandacht voor lhbtiq+ inclusie in de sport is (nog steeds) nodig. 

Met deze pilot geeft GSF een vervolg aan de EuroGames die in 2022 in Nijmegen zijn georganiseerd. Met de organisatie van de EuroGames heeft Nijmegen zich (internationaal) op de kaart gezet als inclusieve sport- en beweegstad. Door deze pilot blijven we aandacht houden voor lhbtiq+ inclusie in de sport. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Gelderse Sport Federatie.