Datum:

Nieuwsbrief 31 januari 2024

Avond- en nachtafsluiting straten centrum

Na verschillende proefafsluitingen in 2022 en 2023 start nu de definitieve avond- en nachtafsluiting van de straten. Bewoners, bezoekers en ondernemers gaven bij verschillende enquêtes aan dat de buurt veel veiliger voelde en prettiger werd bij de afsluiting. 

Hoe werkt de afsluiting?

Zowel de Arksteestraat, Molenstraat, van Welderenstraat en de Eerste en Tweede Walstraat zijn vanaf woensdag 14 februari 2024 afgesloten van 18.00 tot 06.00 uur, en op koopavonden van 21.00 uur tot 06.00 uur. De avondafsluiting werkt met cameratoezicht. De camera’s scannen de kentekens aan het begin van de afsluiting. In juni evalueren we of het goed werkt.

Wie mogen er langs de avond- en nachtafsluiting?

De afsluiting geldt voor auto’s, motoren en vrachtwagens. Bewoners en ondernemers met een vergunning mogen langs de afsluiting rijden om te parkeren. Nood- en hulpdiensten en taxi’s mogen altijd doorrijden. Als er al eerder geparkeerd is (bijvoorbeeld op de Molenpoort), kan verkeer altijd de afgesloten straten verlaten. Meer info: nijmegen.nl/toestemmingwalstraten
 


 

Infoavond Kelfkensbos

Het afgelopen jaar heeft de gemeente op basis van reacties op het schetsontwerp en gesprekken met belanghebbenden het ontwerp voor het Kelfkensbos verder ontwikkeld. De plekken voor de markt en evenementen zijn bekend, het groen en de bankjes zijn ingetekend, de aansluiting op het museum is uitgewerkt en de kunstwerken hebben een plek gekregen. Ook zijn er onderzoeken gedaan. We zijn benieuwd naar uw mening en horen graag na de presentatie of er nog suggesties zijn voor verdere verbeteringen naar het definitieve ontwerp. Er zijn namelijk nog onderdelen in het voorlopig ontwerp die verder uitgewerkt moeten worden. De komende periode zijn we nog in gesprek met verschillende commissies en steeds met belanghebbenden.

Bijeenkomst:
Lindenberg Cultuurhuis (Ridderstraat 23 in Nijmegen)
Inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur.  Na de presentatie, waar ook verschillende wethouders bij zijn, praten we graag verder over het voorlopig ontwerp. De avond duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

Wilt u ons laten weten of u komt?
Mail naar kelfkensbos@nijmegen.nl. Dan kunnen we daar rekening mee houden met de voorzieningen.

Meer informatie:
Kijk op nijmegen.nl/mijnwijkplan bij ‘Valkhofkwartier: Herinrichting Kelfkensbos’
We zien u graag op 6 februari!
 


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de besluitronde staat centraal. De Politieke Avond start om 19.00 uur. U kunt de besluitronde bijwonen in het stadhuis of online volgen via nijmegen.nl/gemeenteraad.  Op de agenda staan onder andere het raadsvoorstel verzoek NEC principe-uitspraak Goffertstadion, het raadsvoorstel inleidend verzoek referendum bestemmingsplan Waalenergie en het raadsvoorstel voorstel inclusieve brug Waalhaven.

Raadsvoorstel inleidend verzoek referendum bestemmingsplan Waalenergie

De raad besluit naar verwachting op woensdag 31 januari over het ontwerpraadsbesluit ‘gewijzigde vaststelling CHW-bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 7 (Waal Energie)’. Met dat plan zou het mogelijk worden dat er een hybride elektriciteitscentrale komt en de vestiging van bedrijven die gericht zijn op oa. de duurzame energie. Over hetzelfde voorstel is een inleidend verzoek ingediend voor een referendum. De vraagstelling van dat verzoek is: Bent u voor of tegen het bestemmingsplan Waal Energie.

De raad besluit eerst over het inleidend verzoek voor een referendum. Als de raad daarmee akkoord gaat moeten de indieners nog 4.000 nieuwe ondersteuningsverklaringen krijgen, voordat de raad besluit over een definitief referendum. Als de raad instemt met het voortzetten van het referendum dan wordt nu nog niet definitief besloten over het raadsvoorstel, maar wordt wel alvast besloten over alle moties en amendementen van de raad over dit bestemmingsplan. Als de raad niet akkoord gaat met het verzoek voor een referendum dan besluit de raad mogelijk al op 31 januari over het bestemmingsplan.

De vergadering van de raad is hier live te volgen of later terug te kijken 
https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/92633d7d-5086-4dca-bdd8-7650deef4ac0

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad (afmelden kan op elk moment).
 


 

Vanaf 1 februari 2024 luiercontainer alleen nog openen met afvalpas

Sinds 1 maart 2023 kunt u in Nijmegen gratis luiers en incontinentiemateriaal scheiden. Vanaf 1 februari 2024 kunt u uw afvalpas gebruiken om de luiercontainer te openen. Dit is dezelfde afvalpas die u gebruikt als u een bezoek brengt aan de milieustraat. U heeft toegang nodig om de luiercontainer te openen, dit kunt u digitaal aanvragen via www.dar.nl/luiers. Op deze website kunt u ook informatie vinden over de plekken waar u de gratis luierzakken haalt en waar de containers staan.


 

Uniek Sporten Uitleen in regio Nijmegen

Uniek Sporten Uitleen leent hulpmiddelen uit zoals bijvoorbeeld een sportrolstoel. Deze leent u minimaal een week tot maximaal vier maanden. Binnen die periode kan iemand een goed beeld krijgen of de sport bij diegene past, zegt Monique Kalkman van Uniek Sporten Uitleen. 

De sporter krijgt ook advies over het sport hulpmiddel en het gebruik ervan, én het sport hulpmiddel wordt persoonlijk gepast en afgesteld. Tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. Na de uitleenperiode kan de gebruiker een rapport krijgen met de maten van het gewenste hulpmiddel. Met dit rapport kan men vervolgens naar de gemeente voor het aanvragen van het juiste sport hulpmiddel. 

Hulpmiddelen

In de uitleenpool van Uniek Sporten Uitleen zijn een aantal hulpmiddelen beschikbaar: een aankoppelbare handbike, vastframe handbike, running frame, allround sportrolstoel en courtrolstoel. 
De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek Sporten in samenwerking met Welzorg, NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport. 

Heb je vragen over Uniek Sporten Uitleen?

Kijk op de website www.unieksporten.nl/uitleen of bel naar 020-5840751. Ook kunt u contact opnemen met de regio coördinator: Erik Groenen (e.groenen@unieksporten.nl) of Rinske Preijde (r.preijde@unieksporten.nl).