Datum:

Nieuwsbrief 7 februari 2024


 

Beleidsregels inkomensondersteuning

Nijmegenaren met een laag inkomen die in 2024 hun energiekosten niet kunnen betalen, kunnen hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. In 2022 en 2023 kregen inwoners met een laag inkomen energietoeslag ter compensatie van de hoge energieprijzen. In 2024 komt er geen energietoeslag meer. Wel heeft het Rijk een noodfonds voor energiekosten ingericht. Voor inwoners die geen gebruik kunnen maken van dit noodfonds en die financieel in de problemen dreigen te komen, biedt de gemeente bijzondere bijstand aan. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt bijzondere bijstand voor energiekosten aan de beleidsregels inkomensondersteuning toegevoegd.

Lees hier collegevoorstel 4.5 Beleidsregels Inkomensondersteuning 2024-A


 

Hegeman ontwikkeling BV bouwt appartementen Fanfarestraat

Het bedrijf Hegeman ontwikkeling BV gaat 37 appartementen bouwen aan de Fanfarestraat 51-53, de plek waar eerder basisschool De Octaaf stond. De appartementen worden verdeeld over 2 gebouwen en worden omringd door groen. In het voorjaar van 2022 konden geïnteresseerde partijen een planvoorstel indienen voor de ontwikkeling van minimaal 30 koopwoningen/-appartementen op deze plek, waarvan minimaal 60% in de categorie betaalbaar. Men moest hierbij onder andere rekening houden met duurzaamheid, geluidsbelasting en de omliggende natuur. Daarnaast heeft de buurt een stem gehad in de beoordeling van de plannen. Het plan van Hegeman ontwikkeling BV werd als beste beoordeeld.

Lees hier collegevoorstel 4.2 Raadsvoorstel ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen West 12- (Fanfarestraat 51-53)


 

Vanavond in de raad

Vanavond is het Politieke Avond en de gespreksronde staat centraal. De Politieke Avond start om 18.00 uur. Op de agenda staan onder andere de verkeersproblematiek en luchtkwaliteit Lindenholt en de notitie leegstand.

Verkeersproblematiek en luchtkwaliteit Lindenholt

De fracties van de SP, Partij voor de Dieren, PvdA en GewoonNijmegen.nu willen de leefbaarheid in Lindenholt bespreken met de raad en het college. Het gaat vooral over de verkeersveiligheid en over de luchtkwaliteit als gevolg van het verkeer. Afgelopen zomer is hierover al een petitie aangeboden door wijkbewoners uit Lindenholt, en hebben de betreffende fracties in het najaar vragen gesteld aan het college. De antwoorden van het college waren voor de fracties niet voldoende, en daarom is nu gevraagd om een bespreking in de gespreksronde.

Notitie leegstand

De fracties van GroenLinks, PvdA en Stadspartij Nijmegen met de raad en het college in gesprek over de notitie leegstand. De fracties willen de regels over leegstand verder aanscherpen om beter voorbereid te zijn als er meer leegstand komt en er direct actie kan worden genomen. De fracties vinden dat elke leegstaande woning of pand er één te veel is in de huidige wooncrisis.

De vergaderingen van de raad zijn hier live te volgen of later terug te kijken onder de betreffende datum: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar

Inspreken bij de gemeenteraad over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie: griffie@nijmegen.nl.

Nieuwsbrief gemeenteraad

Wilt u maandelijks op de hoogte blijven van de agenda’s en onderwerpen van de gemeenteraad. Dan kunt u zich hier ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad (afmelden kan op elk moment).


 

Motie ‘Auto’s eruit, Leefstraat erin’

De gemeente wil ‘leefstraten’ ontwikkelen in Nijmegen als hier voldoende belangstelling voor is. Binnen het concept leefstraten krijgen bewoners de ruimte om met de inrichting van hun straat te experimenteren. Bijvoorbeeld om te ontdekken wat meer bewegen, ontmoeten, spelen en
sporten in het straatbeeld betekent.

Op 7 juni 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te onderzoeken of straten
en buurten in Nijmegen geschikt zijn om als leefstraat in te richten en om hiervoor een praktische uitwerking te maken. Dit past bij de gemeentelijke ambitie om een groene, gezonde en vitale
omgeving te creëren om in te wonen, te werken en te recreëren. 

De gemeente wil dit initiatief nu verder uitwerken. Hiervoor worden onder andere gesprekken gevoerd met bewoners. 

Lees hier collegevoorstel 4.8 Beantwoording motie 'Auto's eruit, Leefstraat erin'.


 

Nijmeegse Aanpak Gezonde Jeugd en Jongeren

In Nijmegen wordt al jarenlang ingezet op het bevorderen van de gezondheid en het
stimuleren van een gezonde leefstijl bij jeugd en jongeren. Om echt het verschil te kunnen maken is een stadsbrede aanpak van gezonde jeugd nodig. Daarom stelt de gemeente een regisseur Nijmeegse Aanpak Gezonde Jeugd en Jongeren aan. Deze regisseur is een aanvullende schakel in de bestaande preventie infrastructuur rondom gezonde jeugd. Het uiteindelijke doel is het verminderen van gezondheidsachterstanden,  meer gelijke gezondheidskansen, het stimuleren van een gezonde leefomgeving en het versterken van de netwerksamenwerking.

Lees hier collegevoorstel 4.4 Nijmeegse Aanpak Gezonde Jeugd en Jongeren.