Financiële documenten

Op zoek naar financiële cijfers over de gemeente Nijmegen?

Naar financiën

Wat u hier kunt vinden

Koersdocument

In voorbereiding op een nieuwe stadsbegroting presenteert het college voor de zomer het Koersdocument. Hierin worden plannen en voornemens op hoofdlijnen beschreven.

Stadsbegroting

In de Stadsbegroting wordt die koers verder uitgewerkt en financieel vertaald. De raad besluit over de begroting en stelt daarmee vast wat de bedragen zijn die de gemeente het komende jaar kan besteden. 

Voortgangsmonitoren

Via twee voortgangsmonitoren informeren we u over de voortgang van én eventuele wijzigingen op de Stadsbegroting van het lopende jaar. Een deel van de aanpassingen worden ook opgenomen in begroting voor de vier jaar erna.

Stadsrekening

De Stadsrekening is het jaarverslag van de gemeente. Hierin legt de gemeente verantwoording af over het uitvoeren van de Stadsbegroting.