Lokale wetten en regels

De lokale wetten (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Nijmegen vindt u op overheid.nl. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), legesverordening en ook beschikkingen.

naar Overheid.nl

Overheid.nl - hoe u kunt zoeken

Het scherm is ingesteld op de meest actuele publicaties van de gemeente Nijmegen. U kunt ook zelf zoeken:

  1. Typ een of meer zoekwoorden in het veld 'Zoek op trefwoord'  (bijvoorbeeld "vergunning St. Annastraat" of "subsidieregeling cultuur")
  2. Kies bij 'Publicerende organisatie': Nijmegen (gemeente)
  3. U krijgt waarschijnlijk 1 of meer zoekresultaten te zien, met de meest actuele stukken bovenaan
  4. U kunt het aantal zoekresultaten verkleinen door links onder het kopje 'Rubriek' voor een bepaald soort document te kiezen (bijvoorbeeld beleidsregel of omgevingsvergunning)

Levert een zoekvraag meerdere resultaten van hetzelfde document op? Dan is de laatste versie de regelgeving zoals die op dit moment geldt. 

Let op: teruggaan naar het vorige scherm doet u altijd met de pijl terug linksboven in het browserscherm.

Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bekijk de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Nijmegen.

2 soorten lokale regels

In de gemeente Nijmegen gelden 2 soorten lokale regels.

Lokale wetten (verordeningen): 

  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast
  • Een gemeentelijke verordening is een wetgevende regeling die geldt voor iedereen binnen een gemeente

Beleidsregels:

  • Het college van B en W stelt beleidsregels vast 
  • Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden