Lokale wetten en regels

De lokale wetten (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Nijmegen vindt u op overheid.nl. Bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), legesverordening en ook beschikkingen.

naar Overheid.nl

naar Overheid.nl

Overheid.nl - hoe u kunt zoeken

Het scherm is al ingesteld op het zoeken van alle mogelijke publicaties van de gemeente Nijmegen tot nu toe. De meest actuele stukken staan bovenaan.

U kunt preciezer zoeken via de witte zoekbalk met vergrootglas:

  1. Typ 1 of meer zoekwoorden in de witte balk (bijvoorbeeld "vergunning St. Annastraat" of "subsidieregeling cultuur")
  2. Toets Enter of klik op de oranje knop 'zoeken'
  3. U krijgt waarschijnlijk 1 of meer zoekresultaten te zien, met de meest actuele stukken bovenaan
  4. U kunt het aantal zoekresultaten verkleinen door links onder het kopje 'Rubriek' voor een bepaald soort document te kiezen (bijvoorbeeld beleidsregels, beschikking, verordening)

Levert een zoekvraag meerdere resultaten van hetzelfde document op? Dan is de laatste versie de regelgeving zoals die op dit moment geldt. 

Let op: teruggaan naar het vorige scherm doet u altijd met de pijl terug linksboven in het browserscherm.

Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bekijk de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Nijmegen.

2 soorten lokale regels

In de gemeente Nijmegen gelden 2 soorten lokale regels.

Lokale wetten (verordeningen): 

  • De gemeenteraad stelt verordeningen vast
  • Een gemeentelijke verordening is een wetgevende regeling die geldt voor iedereen binnen een gemeente

Beleidsregels:

  • Het college van B en W stelt beleidsregels vast 
  • Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden